Now showing items 1-13 of 13

  • The factor structure of the physical condition of the 13 year-old young men going in orienteering 

   Галан, Ярослав; Іванчук, Марія; Кушнір, Ірина; Сваричевська, Анжела; Koshura, Andrey; Baidiuk, Mykola; Ярмак, Олена (Editura Universitatea din Pitesti, 2019)
   The article presents the results of the study that lasted during the 2017-2018 academic year. The study involved 132 young men aged 13 years (n=132) from the city of Chernivtsi. The purpose of the research was to identify ...
  • The influence of table tennis training on the physical condition of schoolchildren aged 13-14 years 

   Baidiuk, Mykola; Koshura, Andrey; Курнишев, Юрій; Vaskan, Ivan; Chubatenko, Sevil; Gorodynskyi, Sergii; Ярмак, Олена (Editura Universitatea din Pitesti, 2019)
   The article presents the results of the pedagogical experiment, in which 37 schoolchildren aged 13-14 years took part. The aim of the study was to determine the influence of recreational activity with table tennis means ...
  • ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ - ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ КРАЇНИ 

   Кукурудзяк, Анастасія; Байдюк, Микола (Зимові наукові читання — 2023, CXVІІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Кропивницький, 2023)
   Одним з головних факторів, що впливають на стан здоров'я населення, є спосіб життя. Здоровий спосіб життя (ЗПЖ) - це дії, спрямовані на запобі-гання захворювань, зміцнення всіх систем організму та поліп-шення загального ...
  • ОСНОВИ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФУТБОЛІ 

   Осадець, Микола; Байдюк, Микола (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
   У посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання тренерської діяльності у сфері футболу; описано основні аспекти тактичної підготовки футболістів, елементи тактики, ігрові комбінації, тактичні дії при атаці та обороні, ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕКСКУРСІЇ ОГРУДДЯ В СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

   Каратєєва, С.Ю.; Слободян, О.М.; Мосейчук, Юрій; Лаврів, Л.; Байдюк, Микола; Гой, Р. (Буковинський державний медичний університет МОЗ України, 2021)
   Аналіз результатів досліджень, проведених на 129 студентах першого та другого курсів закладів вищої освіти м. Чернівці, віком від 16 до 21 року, яких було розподілено на основну – 89 (69%) і контрольну групи – 40 (31%) ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ШКОЛЯРІВ 

   Кукурудзяк, Анастасія; Байдюк, Микола (Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 2023)
   Проблема формування здорового способу життя підростаючого покоління України належить до найактуальніших проблем, вирішення якої обумовлює майбутнє держави та подальше існування здорової нації. Сьогодні сферою формування ...
  • ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

   Галан, Ярослав; Гакман; Hakman, Анна; Anna; Кошура, Андрій; Байдюк, Микола (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020)
   Нова українська школа (НУШ) спрямована на створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, виховання покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства ...
  • ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ І ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЖИМУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС 

   Байдюк, Микола; Маланій, В.; Кузнецова, Н; Тодераш, В. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020)
   Однією з головних умов повноцінного виховання та розвитку особистості молодшого школяра на етапі навчання в школі є правильно організоване фізичне виховання. У сучасних умовах значно зростає значення раціонально організованої ...
  • ПІДХОДИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

   Ячнюк, Максим; Ячнюк, Марина; Верцимага, А.А.; Байдюк, Микола (Інноваційна педагогіка: науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2022)
   У статті теоретично охарактеризовані окремі аспекти підвищення ефективності діяльності закладів фізичної культури та спорту із застосуванням маркетингових підходів, також охарактеризовано сегментацію ринку фізкультурно-оздоровчих ...
  • Середня освіта. Фізична культура ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

   Мосейчук, Юрій; Baidiuk, Mykola (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
   У посібнику подано матеріал лекційних, семінарських та самостійних занять з курсу „Вступ до спеціальності”, які розкривають для студентів-першокурсників зміст їхньої майбутньої професії, певні історичні аспекти становлення ...
  • УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ 

   Кукурудзяк, Анастасія; Байдюк, Микола (Педагогічні науки. ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2023)
   В статті висвітлено особливості формування здоров’я школярів в умовах дистанційного навчання. Останнім часом ситуація зі здоров’ям дітей наблизилась до критичної: підвищується рівень загальної захворюваності та поширеність ...
  • ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ ЯК ФАКТОР РЕКРЕАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ 

   Байдюк, Микола; Головачук, Сергій; Кочурка, Сергій (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
   Особливості проявів підліткового віку визначаються конкретними соціальними обставинами і насамперед, зміною місця у суспільстві, коли підліток суб'єктивно входить у нові відносини зі світом дорослих, що становить новий ...
  • Характеристика варіативного модуля “дитяча легка атлетика” 5-6 класів в умовах НУШ 

   Байдюк, Микола (Прикарпатський національний уні верситет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2023)
   Мета. Проаналізувати та охарактеризувати варіативний модуль “Дитяча легка атлетика” 5-6 класів в умовах нової української школи. Методи.Теоретичний аналіз та узагальнення та аналіз документальних матеріалів. ...