Роботи викладачів, аспірантів та студентів географічного факультету

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Зміни режиму водного стоку річки Сірет у період глобального потепління 

  Ющенко, Юрій Сергійович; Николаєв, Андрій Миколайович; Пасічник, Микола Дмитрович; Паланичко, Ольга Вікторівна; Бузей, Олександр Вячеславович (2023)
  В статті описане дослідження впливу змін клімату на водні ресурси, зокрема, на водний стік річки Сірет. Автори визначають межі природного та зміненого гідрологічного режиму, використовуючи різні підходи. Кліматологічні ...
 • ОСВІТА В ЦИФРОВОМУ ВІЦІ: ЯК ГОТУВАТИ ФАХІВЦІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 

  Паланичко, Ольга Вікторівна; Тройніна, Світлана Олександрівна; Київська, Катерина Іванівна (2023)
  У статті обговорено внесення цифрових компетенцій у програми навчання. Зазначено, що вивчення програмування, аналізу даних, штучного інтелекту (ШІ), кібербезпеки та інших суттєвих аспектів цифрових технологій, має стати ...
 • Структура й динаміка заплавно-руслових комплексів річки Сірет 

  Костенюк, Людмила Володимирівна; Kosteniuk, Liudmyla; Смірнова, Віра Геннадіївна; Горшеніна, Людмила Володимирівна (Чернівці-Сосновець : Рута, 2007)
  Заплавно-руслові комплекси річок є унікальними об'єктами наукових досліджень у галузях флювіальної динаміки, чутливості до глобальних кліматичних та антропогеннх змін, збереження різноманіття річкових систем.
 • Вплив атмосферних опадів на формування стоку річки Золота Липа протягом 1945-2015 років 

  Паланичко, Ольга; Пригода, Наталія (Чернівецький національний університет, 2023)
  У статті розглянуто основні природні умови та чинники формування стоку в басейні річки Золота Липа. Проведено аналіз існуючих дослідження річкового стоку. Проаналізовано досвід вимірювання основних характеристик атмосферних ...
 • Вплив атмосферних опадів на стік річки Путила 

  Ющенко, Юрій Сергійович; Паланичко, Ольга; Пасічник, Микола Дмитрович; Закревський, Олександр (Тайп, 2021)
  Проаналізовано багаторічні зміни та внутрірічний розподіл атмосферних опадів, зокрема дощових, за даними спостережень метеостанції Селятин. Також проаналізовано багаторічні зміни та внутрірічний розподіл стоку води р. ...
 • Вивчення умов руслоформування річок Передкарпаття в межах алювіальних рівнин 

  Паланичко, Ольга; Palanychko, Olha (Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023)
  Висвітлено результати вивчення чинників руслоформування річок у межах передгір’я. На основі результатів попередніх досліджень, архівних матеріалів та власних доробок досліджено дію чинників руслоформування за розробленою ...
 • ВИСОКОТОЧНІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ : Лабораторний практикум 

  Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Ранський, Микола Петрович; Сендзік, Юлія Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.148 с., 2023-11)
  Сучасний розвиток науки і техніки та вимоги сьогодення зумовлюють необхідність зведення складних інженерних споруд, які передбачають дотримання високої точності при їх будівництві, монтажі технологічного устаткування й ...
 • RESETTLEMENT FEATURES OF POPULATION OF TERNOPIL OBLAST IN THE CONTEXT OF NEW ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL SYSTEM 

  Danilova, Olha; Zablotovska, Natalia; Salii, Mykhailo (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022)
  The study is devoted to the study of territorial differences in the resettlement of the population of Ternopil oblast after the in troduction of changes in the administrative-territorial structure of the oblast, as one of ...
 • Особливості руслоформування річок у межах алювіальних рівнин (на прикладі правих приток Дністра). 

  Паланичко, Ольга (ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023)
  Проаналізовано основні умови формування русел річок (правих приток Дністра) на ділянках від виходу їх із гір та в межах Передкарпаття. Проведено аналіз існуючих уявлень про алювіальні рівнини та запропоновано їх назви, ...
 • Географія міжрегіональних міграцій населення України в умовах війни 

  Джаман, Василь Олексійович; Джаман, Ярослав Васильович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
  Розглянуті динаміка і територіальні відміни міжрегіональної міграції населення України. Розкриті особливості міжрегіональної міграції в довоєнний період (2006–2013 роки), за умов війни 2014–2021 років, за умов повномасштабної ...
 • Природний і антропогенно змінений стан ландшафту річки Прут в межах урбоекосистеми Чернівців та проблеми оптимізації управління ним 

  Ющенко, Юрій Сергійович; Пасічник, Микола Дмитрович; Бурбак, Олексій Юрійович; Вудвуд, Марина; Zakrevskyi, Oleksandr (Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. , Česká republika; International Economic Institute s.r.o. Praha, České republika, 2023)
  Дослідження присвячене аналізу проблем управління якістю молодого річкового ландшафту р. Прут біля м. Чернівці, включаючи питання управління ризиками затоплень, гідроекобезпеки та їх інформаційного забезпечення. ...
 • A study of the influence of water level fluctuations on the geodynamic situation in the natural and technical geosystem of the Dniester HPP and PSPP cascade 

  Zyhar, Andrii; Yushchenko, Yuriy; Savchyn, Ihor (Національний університету «Львівська політехніка», 2023)
  The aim of the study is to identify the relationship between changes in water level and local seismic activity in the region. Using HPP and Psing filtering, the hypocenters of earthquakes within a radius of 30 km from the ...
 • Географія міграцій населення України в умовах російсько-української війни 

  Джаман, Василь Олексійович; Джаман, Ярослав Васильович (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Інститут географії НАН України, 2023)
  Розглянуті географія, масштаби і напрямки міграцій населення України у передвоєнний період (2006 – 2013 роки), період гібридної війни росії проти України (2014 – 2021 роки), період повномасштабної російсько-української ...
 • Особливості викладання та практична значимість предмету «Техніко-економічні основи виробництва» в системі підготовки географів 

  Джаман, Ярослав Васильович (2023)
  Висвітлено значення вивчення предмету "Техніко-економічні основи виробництва" в освітньо-професійних програмах "Географія" та "Регіональний розвиток і просторове планування".
 • Географія міграцій населення України за умов повномасштабної війни росії проти України 

  Джаман, Василь Олексійович; Джаман, Ярослав Васильович (Херсонський державний університет, 2023)
  Розкриті проблеми міграцій населення України в умовах повномасштабної війни росії проти України. Піднято проблеми внутрішньо переміщених осіб і тимчасово захищених осіб.
 • Географія міграцій населення України за умов війни в 2014 – 2021 роках 

  Джаман, Василь Олексійович; Джаман, Ярослав Васильович (Херсонський державний університет, 2023)
  Розглянуті обсяги, напрямки та інтенсивність міграційних потоків населення України в умовах гібридної війни росії проти України.
 • Суспільно-географічне районування як методичний підхід управління регіональним розвитком території України 

  Джаман, Василь Олексійович; Джаман, Ярослав Васильович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2022)
  Розглянуті схеми економічного і суспільно-географічного районування території України як методичний підхід до управління розвитком регіонів.
 • КАРТОГРАФІЯ : тестові завдання 

  Сухий, Петро Олексійович; Сендзік, Юлія Іванівна; Брик, Степан Дмитрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.132 с., 2023-03)
  Важлива складова навчального процесу у вузі – розробка форм, способів і засобів перевірки й оцінювання результатів навчання. Одним із видів контролю при вивченні курсу «Картографія» є поточний контроль, в якому, крім ...
 • ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

  Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Сендзік, Юлія Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.170 с., 2023-09)
  Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців усвідомлення необхідності та компетенцій вирішувати на первинних посадах типові завдання усіх напрямків професійної діяльності з обов’язковим дотриманням ...
 • АГРОБІЗНЕС І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ : Словник-довідник 

  Сухий, Петро Олексійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.280 с., 2023)
  Пропонований увазі читача словник-довідник «Агробізнес та земельні ресурси» містить визначення і тлумачення понад 1000 термінів і понять зі сфери агробізнесу, земельних ресурсів, землевпорядкування, земельного права, ...

View more