Роботи викладачів, аспірантів та студентів інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Курсова робота 

  Довгунь, Андрій Ярославович (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2023-06)
  У рекомендаціях наведено вимоги до структури, подання та оформлення курсових робіт, а також порядок їх виконання та захисту. Методичні рекомендації побудовано відповідно до вимог чинних нормативних документів, а також з ...
 • Структури даних та алгоритми 

  Довгунь, Андрій Ярославович; Карачевцев, Артем Олегович; Яцько, Оксана Мирославівна (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2024-01-30)
  У посібнику подані короткі теоретичні відомості з дисципліни «Структури даних та алгоритми». Наведені теоретичні відомості, типові приклади виконання таких розділів навчальної дисципліни, як основи теорії складності ...
 • Технології комп’ютерного проектування: автоматизоване проектування мовою LISP для середовища AutoCAD 

  Томка, Юрій Ярославович (Технодрук, 2024)
  Посібник "Технології комп’ютерного проектування: автоматизоване проектування мовою LISP для середовища AutoCAD" надає методичні вказівки та інструкції для вивчення та впровадження автоматизованого проектування з використанням ...
 • Талах М.В., Дворжак В.В. Навчальні проєкти у галузі аналізу даних та машинного навчання. Навчально-методичний посібник / Талах М.В., Дворжак В.В., – Чернівці: Технодрук, 2024. – 194 с 

  Талах, Марія Віталїївна; Дворжак, Валентина Володимирівна (Технодрук, 2024)
  Посібник створений з метою підтримки різноманітної аудиторії, включаючи студентів, викладачів, дослідників та фахівців, які бажають поглибити свої знання та навички у сфері аналізу даних та машинного навчання. Підручник ...
 • Інтелектуальний аналіз даних. Навчально-методичний посібник з лабораторних робіт 

  Талах, Марія Віталїївна (2024)
  Навчальний посібник надає студентам знання та навички для ефективного використання методів аналізу даних у різних сферах. Посібник охоплює широкий спектр тем, включаючи препроцесінг даних, алгоритми навчання з вчителем ...
 • Технології обробки Big Data 

  Талах, Марія Віталїївна (Технодрук, 2024-02-08)
 • Чисельні методи : навчальний посібник 

  Івашко, Віктор Вікторович; Карачевцев, Артем Олегович (2024)
  Навчальний посібник містить матеріали для вивчення теоретичних основ та практичного застосування теорії чисельних методів. Теоретичні положення інтерпретуються геометрично з відповідними ілюстраціями. Для більшості методів ...
 • Обчислювальна практика 

  Довгунь, Андрій Ярославович (Технодрук, 2023-08-30)
  Обчислювальна практика є складовою частиною навчального процесу і проводиться з метою закріплення, розширення і поглиблення теоретичних знань, набуття навичок та досвіду самостійної практичної роботи на комп’ютері. Завдання, ...
 • Алгоритмізація та програмування 

  Довгунь, Андрій Ярославович; Яцько, Оксана Мирославівна; Карачевцев, Артем Олегович (Технодрук, 2024-01-31)
  У посібнику подані короткі теоретичні відомості з програмування мовою С++. Наведені практичні завдання, типові приклади виконання таких розділів навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування», як реалізація лінійних ...
 • Методи наукових досліджень 

  Ушенко, Олександр Григорович; Дуболазов, Олександр Володимирович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
  Викладено матеріал який, передбачає поглиблене вивчення наукових підходів, аналізу задачей і синтезу науково-технічних рішень. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Видавництво та поліграфія»
 • МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

  Дуболазов, Олександр Володимирович; Солтис, Ірина Василівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
 • Вплив магнітного поля на оптичні властивості квантових точок типу II ( ефект Ааронова – Бома ) 

  Головацький, Володимир; Головапцький, Ігор; Гончарук, Сергій (Фізика та освітні технології. 2023,3, 18-30, 2023)
  Завдяки просторовому розділенню електронів та дірок в напівпровідникових КТ ядро/оболонка з гетороме-жею типу II можуть проявлятися нові оптичні властивості, недоступні в інших КТ. Тому такі наносистеми інтенсивно вивчаються ...
 • Oscillations of the resonant elastic pendulum 

  Holovatsky, Volodymyr; Holovatskyi, Ihor; Holovatska, Yana; Struk, Yaroslav (Physics and Educational Technology, 2023, 1, 10–17, 2023)
  Мета даної роботи – дослідити особливості коливань пружного гравітаційного маятника, який здійснює одночасно зв’язані коливання, як пружинний та математичний маятники, при резонансному співвідношенні частот цих коливань ...
 • Optical absorption in core-shell quantum antidot under applied co-directed electric and magnetic fields 

  Holovatsky, Volodymyr; Chubrei, Maryna (Molecular Crystals and Liquid Crystals, 751(1), (2023), 149–157., 2023)
  Using the matrix diagonalization method within the effective mass approximation and the rectangular potential profile, we investigate optical absorption coefficients (OAC) in the core-shell quantum antidot (QAD) ...
 • Theoretical modeling of magnetic field effects on the optical properties of type-II core–shell quantum dot 

  Holovatsky, Volodymyr; Holovatskyi, Ihor; Chubrei, Maryna; Duque, Carlos (Applied Nanoscience V.13, p.7125–7133 (2023), 2023)
  This study presents a simple model within the efective mass approximation to describe the magnetic feld impact on the energy structure and interband optical quantum transitions in type-II ZnTe/CdSe and CdSe/ZnTe spherical ...
 • Electric field effect on the absorption coefficient of hemispherical quantum dots 

  Holovatsky, Volodymyr; Holovatskyi, Ihor; Duque, Carlos (International Research and Practice Conference "Nanotechnologies and Nanomaterials NANO-2023": abstracts book, 2023-08-16)
  The increased interest in hemispherical quantum dots [1-2] is caused by the outstanding properties and potential applications of such nanostructures in optoelectronic devices such as photodetectors, solar cells, and ...
 • Побудова прототипу системи розпізнавання зображень маски на обличчі людини для застосування у майбутній професійній діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей 

  Деревянчук, Олександр (Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023)
  Завдання розпізнавання зображень маски на обличчі людини є актуальним, оскільки це дозволяє виявляти присутність людей без масок в освітніх закладах, транспортних засобах, торгових центрах та в інших при- міщеннях. Проте, ...
 • Розробка концептуальної моделі за допомогою діаграм мови UML для створення STEM-проєктів у майбутній професійній діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей 

  Деревянчук, О.В. (Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали VІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (3 листопада 2023 р.) / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Глухів, 2023-11-03)
  Сучасний освітній процес у закладах вищої освіти передбачає реалізацію різноманітних STEM-проєктів. Вони поєднують природничі науки, технології, інженерію та математику. У навчальному процесі STEM-проєкти використовують ...
 • З досвіду управління змінами у професійно-технічній освіті Чернівецької області 

  Бурченко, Ліля; Крамар, Валерій (Чернігів : НУЧК імені Т.Г.Шевченка, 2023-12)
  У доповіді висвітлено результати управління змінами у діяльності закладів професійно-технічної освіти Чернівецької області, спрямованих на підвищення компетентностей педагогічних працівників і менеджменту закладів з ...
 • Медіапланування 

  Огірко, Михайло Олегович (2024)
  Конспект лекцій присвячений основним стратегіям та методам розробки ефективних рекламних кампаній через раціональний розподіл рекламного бюджету між різними медіа-каналами. Підкреслюється важливість медіапланування ...

View more