Now showing items 1-10 of 41

  COVID-19, mental protection; mechanisms of mental protection; coping strategies; mental protection; stress. (1)
  віртуалізоване мислення, кліпове мислення, контрфактичне мислення, критичне мислення (1)
  довіра, недовіра, міжособистісна довіра, критерії довіри, надійність, ризик. (1)
  емпатія, рефлексія, саморегуляція свідомості, метакогнітивний процес, рефлексивність, тип ставлення до інших людей (1)
  життєвий шлях, сенс життя, життєва мета, життєвий проект, сценарій життя, цінності, екзистенційний вибір (1)
  злочинний, експеримент, війна, тоталітарний режим, інформаційні технології (1)
  кліпова хаотичність кіберпростору, логіка абсурду, абсурдизація, кліпова культура, кліпове мислення, концептуальне мислення (1)
  кліпове мислення, інформаційно-мережева комунікація, соціальний вплив, інформаційна технологія, кіберпростір, кліпова хаотичність. (1)
  кліпове мислення, кліпова хаотичність, соціальний вплив, маніпулятивна технологія, кіберпростір, інформаційний потік. (1)
  кліповий, кліповізація, інформаційни простір, маніпуляція (1)