Now showing items 1-10 of 42

  COVID-19, mental protection; mechanisms of mental protection; coping strategies; mental protection; stress. (1)
  crisis of the meaning of life, hardiness, meaning of life, com-mitment, existential neurosis, crisis of senselessness. (1)
  віртуалізоване мислення, кліпове мислення, контрфактичне мислення, критичне мислення (1)
  довіра, недовіра, міжособистісна довіра, критерії довіри, надійність, ризик. (1)
  екзистенційна психологія, гуманістична психологія, клієнт-центрована терапія, логотерапія, екзистенційна психотерапія (1)
  емпатія, рефлексія, саморегуляція свідомості, метакогнітивний процес, рефлексивність, тип ставлення до інших людей (1)
  життєвий шлях, сенс життя, життєва мета, життєвий проект, сценарій життя, цінності, екзистенційний вибір (1)
  задоволеність життям, щастя, сенс життя, благополуччя, мета, цінність (1)
  злочинний, експеримент, війна, тоталітарний режим, інформаційні технології (1)
  кліпове мислення, інформаційно-мережева комунікація, соціальний вплив, інформаційна технологія, кіберпростір, кліпова хаотичність. (1)