Видання видавництва "Рута"

Collections in this community

Recent Submissions

 • Загальна та річкова гідравліка 

  Ющенко, Юрій Сергійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-11)
  У даному посібнику розглянуто всі питання, які відповідають програмі навчальної дисципліни «Загальна та річкова гідравліка», що належить до обов’язкової, фундаментальної підготовки гідрологів та гідротехніків. Охоплено ...
 • Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Молодіжна наука заради миру та розвитку" 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-11-30)
  У Збірнику представлені результати теоретичних і практичних досліджень із широкого спектру напрямів: суспільні науки, гуманітарні науки та мистецтво, технічні науки, природничі та математичні науки, біологія та охорона ...
 • ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РАЙОННЕ ПЛАНУВАННЯ 

  Cухий, Петро Олексійович; Костащук, Іван Іванович; Білокриницький, Сергій Миколайович; Білоус, Юрій Олександрович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-01)
  У посібнику висвітлено предмет і завдання територіального проектування та районного планування, їх зв’язки з іншими дисциплінами. Простежено розвиток та розміщення продуктивних сил, описано методи оцінки соціально-економічного ...
 • МІКРОПРОЦЕСОРИ В РАДІОСИСТЕМАХ І ПРИСТРОЯХ: ПОЧАТОК РОБОТИ З МІКРОКОНТРОЛЕРАМИ STM32 

  Верига, Андрій Дмитрович; Політанський, Руслан Леонідович; Круліковський, Олег Валерійович; Косован, Григорій Васильович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-01)
  У виданні розглянуті основні особливості 32-бітних мікроконтролерів STM32 з ядром Cortex-M, бібліотеки взаємодії програм, використовувані для програмування даних мікро контролерів. Висвітлено основи програмування мовою ...
 • СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСКУРСИ СЬОГОДЕННЯ: СВІТОГЛЯДНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-11-30)
  До збірника увійшли матеріали доповідей, виголошених на всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-гуманітарні дискурси сьогодення: світоглядні та ціннісні аспекти» (Чернівці, 2023). Висвітлено результати ...
 • БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ 

  Гладчук, Ольга Михайлівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-11-06)
  Опорний конспект лекцій зорієнтований на освітню програму підготовки магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Видання містить короткі конспекти лекцій, запитання та завдання ...
 • Світова фінансова система 

  Грубляк, Оксана Михайлівна; Юрій, Едуард Олександрович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-09)
  У навчальному посібнику висвітлено основні розділи дисципліни «Світової фінансової системи» відповідно до вимог Освітньої програми підготовки бакалаврів галузі знань «Управління та адміністрування». Розглянуто суть світової ...
 • Бюджетний менеджмент 

  Грубляк, Оксана Михайлівна; Сокровольська, Наталя Ярославівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-09)
  Практикум відповідає програмі дисципліни «Бюджетний менеджмент» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Видання містить ...
 • Ботаніка 

  Літвіненко, Світлана Григорівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-11-03)
  Навчальне видання підготовлене відповідно до вузівської програми вивчення дисципліни «Ботаніка». Містить теоретичний матеріал до кожного лабораторного заняття, вказівки до виконання лабораторних занять, «німі» рисунки ...
 • УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ У ХХІ СТОЛІТТІ 

  Колектив авторів (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-11-02)
  У колективній монографії, виданій на пошану доктора філологічних наук, професора Богдана Мельничука науковцями філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у співавторстві зі ...
 • АНДРІЙ КУШНІРЕНКО. ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ. ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТВОРИ 

  Бондаренко, Віталій Володимирович; Мокрогуз, Інна Миколаївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-26)
  Навчальний посібник відповідає програмам основних і вибіркових дисциплін «Інструментальне аранжування», «Читка партитур», «Оркестровий та ансамблевий клас», «Практикум оркестрового та ансамблевого музикування», «Оркестрове ...
 • ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

  Ковальчук, Наталя Олександрівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-30)
  Методичні вказівки побудовані з урахуванням вимог кредитно-трансфертної системи організації освітнього процесу та містять перелік питань, практичні завдання, глосарій, тестові завдання для самоперевірки, питання для ...
 • Методологія та методика наукового дослідження 

  Галушка, Зоя Іванівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-25)
  У посібнику розкрито теоретичні засади розвитку сучасної економічної науки та запропоновано методичні рекомендації до виконання та захисту дисертації доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка. Охарактеризовано ...
 • АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 

  Абрамова, Алла Сергіївна; Бак, Наталія Андріївна; Жаворонок, Артур Віталійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-27)
  Видання містить методичні вказівки для роботи студентів під час вивчення курсу «Адміністрування податків»: план лекційних і практичних занять, перелік питань для самостійного опрацювання з деталізованими методичними ...
 • АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ (навчальний практикум) 

  Абрамова, Алла Сергіївна; Бак, Наталія Андріївна; Жаворонок, Артур Віталійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-27)
  Видання містить вказівки для роботи студентів під час вивчення курсу «Адміністрування податків» – тестові, ситуаційні практичні завдання та тематичні кросворди. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних ...
 • Власні назви в українському фольклорі : сакральна онімія 

  Колесник, Наталія Степанівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-11)
  Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни „Власні назви в українському фольклорі”. Видання містить тексти лекцій до кожної теми змістового модуля „Сакральна оні мія в українському фольклорі”, план, мету, ключові ...
 • МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КУРСОВА РОБОТА З ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН 

  Бак, Наталія Андріївна; Нікіфоров, Петро Опанасович; Марусяк, Наталія Леонідівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-18)
  Видання містить методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи з фінансових дисциплін для здобувачів освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої ...
 • Філософія. Методичні рекомендації до семінарських занять для ЗВО спеціальностей 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

  Григорків-Коротчук, Ірина Романівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-11)
  Видання спрямоване на розвиток у студентів інтересу до філософського осмислення дійсності, світового історико-культурного процесу, глибин людського життя; формування філософської культури мислення, пізнання світу та самого ...
 • 2. Методичні рекомендації щодо проведення навчальної ознайомлювальної (педагогічної) практики зі спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання факультету історії, політології та міжнародних відносин 

  Яценюк, Галина Миколаївна; Дробіна, Лілія Миколаївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-09)
  Методичні рекомендації підготовлені для здобувачів освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Історія). Призначено для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Висвітлюються організаційно-методичні ...
 • 1. Методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання, спеціальностей: 014 «Середня освіта (Історія)» та 032 «Історія та археологія» 

  Дробіна, Лілія Миколаївна; Яценюк, Галина Миколаївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-10-09)
  У публікації викладено компетентності, результати навчання, основні вимоги, особливості, структуру та зміст педагогічної практики як обов’язкового компонента для здобувачів галузі знань – 01 «Освіта» за спеціальністю 014 ...

View more