Видання видавництва "Рута"

Collections in this community

Recent Submissions

 • English Language Practicum (англійською мовою) 

  Головацька, Наталія Григорівна; Гладкоскок, Леся Григорівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-03-09)
  Посібник містить 10 тематичних уроків з фаховими автентичними текстами, до кожного з яких подані завдання на закріплення професійної лексики, активізацію та застосування лексичного матеріалу. Посібник укладений англійською ...
 • СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  Гладчук, Ольга Михайлівна; Кучерівська, Софія Степанівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-03-21)
  Методичні рекомендації зорієнтовані на освітню програму підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціальне забезпечення». Видання містить короткі конспект-схеми лекцій, теми доповідей і рефератів, запитання та завдання для ...
 • ЗАГАЛЬНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ 

  Доскач, Світлана Сильверстівна; Костик, Любов Богданівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-03-16)
  У навчальному посібнику висвітлено опис фундаментальних категорій загальної та вікової психології, історію, концептуальні положення, які окреслені у поглядах вчених, методологія та методи дослідження особистості. Розкрито ...
 • ОСВІТА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Й СУСПІЛЬСТВА 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-03-16)
  До збірника увійшли тези доповідей учасників конференції, які відображають різновекторний аналіз цільових сфер перетину освіти і соціальної роботи; авторські рефлексії щодо пошуку й обґрунтування ефективних і оптимальних ...
 • ІІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ГАНСА ГРОССА: 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-03-06)
  Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 09 грудня 2022 р.). Матеріали викладено в авторській редакції. Відповідальність за їхню якість, достовірність, а також відсутність у них відомостей, ...
 • Repetitorium Latinum. Pars prima 

  Загайська, Галина Михайлівна; Петришин, Марта Йосипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-03-10)
  У збірнику подано вправи з усіх розділів граматики латинської мови. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам’ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їх застосування. Збірник доповнено ...
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА 

  Ткач, Євген Вікторович; Нікіфоров, Петро Опанасович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-02-07)
  Для студентів спеціальностей різних галузей знань та всіх зацікавлених у розумінні проблем функціонування і діяльності центральних банків, розробки та реалізації монетарної політики.
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ 

  Ткач, Євген Вікторович; Нікіфоров, Петро; Грешко, Роман; Бак, Наталія; Харабара, Віолета; Ткачук, Ірина; Лопатинський, Юрій; Водянка, Любов; Кифяк, Вікторія; Кіндзерський, Віталій; Кравчук, Ірина; Галушка, Зоя; Поченчук, Галина; Заволічна, Тетяна; Лусте, Олена; Бурдяк, Олег; Вардеванян, Вардан; Венгер, Євген; Клипач, Андрій; Білоскурський, Руслан; Вінничук, Ігор; Михайлина, Діана; Косташ, Тетяна; Білоскурська, Олена; Івасюк, Галина; Грохолінська, Ірина; Єремія, Ганна; Паламарюк, Марія (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-02-07)
  Навчально-інкубаційна програма «Як організувати власний бізнес» Видання присвячене питанням пов’язаним з визначенням ролі соціально відповідального та інноваційно активного власного мікро-, малого та середнього бізнесу ...
 • Статистика: лабораторний практикум у STATISTICA 12 

  Маханець, Любов Леонідівна; Вінничук, Олена Юріївна; Григорків, Марія Василівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-02-03)
  У навчальному посібнику викладено основні етапи статистичного дослідження, що виконуються за допомогою системи STATISTICA. Всі лабораторні роботи відповідають навчальній програмі зі статистики. Кожна лабораторна робота ...
 • Фінансове забезпечення соціальної допомоги (у таблицях і схемах) 

  Кучерівська, Софія Степанівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-12-22)
  Навчальний посібник зорієнтований на освітню програму підготовки бакалаврів за спеціальністю “Соціальне забезпечення”. У виданні представлено основні засади, принципи та технології надання громадянам соціальних допомог і ...
 • Правові виклики сучасності : законодавче реагування на геополітичні й історичні проблеми 

  Гетьманцева, Ніна Дмитрівна; Кіріяк, Оксана Василівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-11-29)
  До збірника увійшли матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правові виклики сучасності: законодавче реагування на геополітичні й історичні проблеми» (Чернівці, 6 грудня 2022 року). Редколегія не несе ...
 • Біомеханіка рухових дій 

  Ячнюк, Максим Юрійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-01-30)
  У навчально-методичному посібнику розглянено наукові основи біомеханіки, біомеханічного аналізу рухової діяльності людини та як вона повʼязана з галуззю фізичної культури і спорту. Наведено дані з практичних досліджень, ...
 • LEGAMUS ET EXERCEAMUS 

  Загайська, Галина Михайлівна; Петришин, Марта Йосипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-02-26)
  Посібник «Legamus et exerceamus» призначенo для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, гімназій, коледжів та ліцеїв. Посібник складається з 45 текстів різного рівня складності, граматичних і тестових ...
 • REPETITORIUM LATINUM 

  Загайська, Галина Михайлівна; Петришин, Марта Йосипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-07-12)
  Навчальний посібник призначений для студентів гуманітарних факультетів. У збірнику подано тести до усіх розділів граматики латинської мови. Тестування дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами ...
 • ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН 

  Двірничук, Костянтин Васильович; Вацек, Діана Орестівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-12-27)
  У навчальному посібнику наведено основні теоретичні відомості мови гіпертекстової розмітки HTML, таблиць каскадних стилів CSS, фреймворку Bootstrap, мов програмування JavaScript та PHP, js-бібліотеки jQuery, технології ...
 • ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА НОМЕНКЛАТУРА АФРИКИ (берегова лінія) 

  Кирилюк, Сергій Миколайович; Холявчук, Дарія Іванівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-12-22)
  У навчальному посібнику розглядаються питання фізи-ко-географічної номенклатури Африки в розрізі берегової лінії (моря, затоки, протоки, півострови, острови й архіпела-ги). Описано їхню історію та природу – тектоніку, ...
 • Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області 

  Добинда, Ірина Петрівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-12-20)
  У монографії викладені ідеї щодо вивчення історико-культурних ресурсів регіону, зокрема Волинської області. Проаналізовано ретро¬спективно-географічні особливості утворення та розвитку поселень, категорії історико-культурних ...
 • НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНА ОСНОВА ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НУШ 

  Лучко, Володимир Миколайович; Мельничук, Лілія Михайлівна; Перун, Галина Михайлівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-11-23)
  У навчальному посібнику подаються деякі найважливіші нормативні документи, які є базовими для кожного вчителя початкової школи НУШ та вчителів інформатики у НУШ зокрема. Призначений для вчителів інформатики та вчителів ...
 • СТЕПАН ДМИТРОВИЧ ІВАСИШЕН: ФАКТИ І СПОГАДИ 

  Мельничук, Лілія Михайлівна; Фратавчан, Тоня Михайлівна; Івасюк, Галина Петрівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022)
  Наводяться спогади рідних, друзів, учнів та співробітників про видатного українського математика, педагога, академіка Академії наук вищої школи України, доктора фізико-математичних наук, професора Степана Дмитровича ...
 • Соціально-психологічні експерименти 

  Колтунович, Тетяна Анатоліївна; Чуйко, Галина Василівна; Чаплак, Ян Васильович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-11-03)
  У навчальному посібнику висвітлено зміст найбільш відомих соціально-психологічних експериментів та ефектів. Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за ОПП «Соціальна психологія», «Дошкільна освіта (Психологія ...

View more