Now showing items 1-5 of 5

  • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ АСИСТЕНСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

   Гавриляк, Михайло Степанович (2021)
   Асистентська практика студентів є завершальним етапом навчання та проводиться на випускному курсі з метою узагальнення та вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та ...
  • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

   Гавриляк, Михайло Степанович (2021)
   Навчальна практика, як обов’язковий компонент освітньої програми є проміжним етапом навчання і проводиться для засвоєння і здобуття базових компетентностей для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». На цій практиці ...
  • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

   Гавриляк, Михайло Степанович; Гавриляк, Михайло Степанович (Чернівецький національний університет, 2021)
   Виробнича практика студентів є важливою і невід’ємною складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців, логічним продовженням лекційних, практичних та семінарських занять і початковою ланкою в системі їх практичної ...
  • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

   Гавриляк, Михайло Степанович (2021)
   Переддипломна практика, як обов’язковий компонент освітньої програми є завершальним етапом навчання і проводиться після засвоєння і здобуття всі необхідних компетентностей для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». ...
  • ПРОГРАМУВАННЯ МЕРЕЖНИХ ПОСЛУГ 

   Гавриляк, Михайло Степанович (2022-09)
   Навчальний посібник призначений для формування у студентів системи теоретичних знань, прикладних умінь та практичних навичок з базових технологій програмування в мережах, основ ієрархічної структури об’єктів, об’єктно-орієнтованих ...