Now showing items 6-25 of 177

  • Web-дизайн. Методичні рекомендації до курсової роботи. 

   Горський, М.П. (2019)
   Викладено систему правил оформлення курсових, визначено регламент їх виконання, подання до захисту. Для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа».
  • Windows Presentation Foundation: практичні рецепти 

   Томка, Юрій Ярославович; Яцько, Оксана Мирославівна (Технодрук, 2023)
   Навчально-методичний посібник освітлює базові концепції роботи із Windows Presentation Foundation (WPF) через призму практичних «рецептів» у вигляді покрокових гайдів. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів ...
  • Алгоритмізація та програмування 

   Довгунь, Андрій Ярославович; Ватаманіца, Едгар Вадимович; Ушенко, Юрій Олександрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022-11-30)
   У рамках даної дисципліни студенти ознайомлюються з основами програмування та розробки алгоритмів, що становлять фундамент сучасних комп’ютерних наук. Курс включає в себе вивчення мови програмування С++, а також навчання ...
  • Ансамблеві архітектури та технології аналізу даних. / М.В. Талах – Чернівці: Технодрук, 2023. – 246 с. 

   Талах, Марія Віталїївна (Технодрук, 2023)
   Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма «Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах» за першим (бакалаврським) ...
  • Архітектура комп'ютерів 

   Ковальчук, Мирослав Любомирович; Ушенко, Юрій Олександрович; Угрин, Дмитро Ілліч (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022-10-27)
   Пропонований посібник присвячено питанням, що стосуються будови і функціонування сучасних комп’ютерів та їх основних складових частин. Висвітлено питання загальних принципів архітектури комп’ютерних систем, історії розвитку, ...
  • БАЗОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ» 

   Підкамінь, Леонід Йосипович; Мотрич, Артем Володимирович (2022-02-21)
   У посібнику основна увага приділяється формуванню нового розуміння специфіки підприємницької діяльності на сучасному ринку видавничо-поліграфічних послуг, який характеризується зростаючою конкурентною активністю його ...
  • Веб-технології та веб-дизайн 

   Яцько, Оксана Мирославівна; Довгунь, Андрій Ярославович; Томка, Юрій Ярославович (Технодрук, 2018)
   У посібнику висвітлено поняття глобальної мережі, основні концепції веб-дизайну, основи HTML. Розглянуто принципи побудови, основну структуру веб-сторінок. Подані розробка сайта з використанням семантичних елементів, ...
  • Видавничо-поліграфічні матеріали Ч1. Друкарський папір та картон : навчальний посібник 

   Солтис, Ірина Василівна; Дуболазов, Олександр Володимирович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
   Навчальний посібник призначений для одержання студентами знань про основні поліграфічні матеріали, методи їх виготовлення, різноманіття властивостей та класифікаційних ознак, а також способи досягнення необхідних характеристик, ...
  • Виконання та оформлення дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 12 галузь – інформаційні технології 

   Талах, Марія Віталіївна; Ушенко, Юрій Олександрович; Олар, Діана Віталіївна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022-10-07)
   Навчальним посібником встановлено зміст і послідовність виконання дипломної роботи, основні вимоги до її оформлення, критерії оцінювання та рекомендації щодо захисту. Даний посібник призначений для студентів, які навчаються ...
  • Виконання та оформлення дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 12 галузь – інформаційні технології 

   Ушенко, Юрій Олександрович; Талах, Марія Віталіївна; Олар, Діана Віталіївна (Чернівецький національний університет, 2022-08-29)
   Навчальним посібником встановлено зміст і послідовність виконання дипломної роботи, основні вимоги до її оформлення, критерії оцінювання та рекомендації щодо захисту. Даний посібник призначений для студентів, які навчаються ...
  • ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «FULL-STACK РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДОДАТКІВ» 

   Угрин, Дмитро Ілліч; Ушенко, Юрій Олександрович (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2022-12-30)
   Навчально-методичним посібником встановлено зміст і послідовність виконання курсової роботи, основні вимоги до її оформлення, критерії оцінювання та рекомендації щодо захисту. Даний посібник призначений для студентів, які ...
  • Віртуальна електронний практикум 

   Деревянчук, Олександр Володимирович; Дейбук, Віталій Григорович; Кравченко, Ганна Олексіївна (Чернівецький національний університет, 2021)
  • Глибинне навчання для комп’ютерного зору. Частина 1. Навчальний посібник 

   Дворжак, Валентина Володимирівна; Талах, Марія Віталїївна (Технодрук, 2022-10)
   Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма «Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах» за першим (бакалаврським) ...
  • Глобальна інформаційна інфраструктура інфокомунікаційних мереж та систем : Навчальний посібник 

   Ушенко, Юрій Олександрович; Негрич, Андрій Любомирович; Галочкін, Олександр Вікторович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022-12-07)
   Видання розкриває поняття інфокомунікаційних мереж, їх проектування, побудову, функціонування та стандартизацію, а також місце у глобальній інформаційній інфраструктурі. Для студентів, які навчаються за спеціальностями ...
  • Дискретна математика 

   Яцько, Оксана Мирославівна; Довгунь, Андрій Ярославович; Угрин, Дмитро Ілліч (Технодрук, 2022)
  • Дослідження операцій та теорія ігор 

   Яцько, Оксана Мирославівна; Томка, Юрій Ярославович (Технодрук, 2023)
  • Електричні вимірювання: навч. посіб. / М.М. Домініков, О.В. Деревянчук. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 120 с. 

   Деревянчук, Олександр Володимирович; Домініков, Микола Миколайович (2022)
   Наведено основні фундаментальні знання з теорії вимірювань, методів і способів їх проведення, знання засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та їх метрологічне забезпечення і уміння проводити вимірювання з заданою ...
  • Електромагнетизм та оптика. Методичні вказівки до фізичного практикуму 

   Hutsuliak, Ivan (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022)
   Методичні вказівки містять рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділів фізики «Електромагнетизм» та «Оптика». Контрольні запитання та завдання до кожної лабораторної роботи рекомендовані для поглибленого ...
  • Електронні процеси в напівпровідниках 

   Мар'янчук, Павло Дмитрович; Козярський, Іван Петрович (Чернівецький національний університет, 2016)
   У посібнику викладено основи будови матеріалів, види хімічного зв’язку, типи кристалічних граток, дефекти упаковки, елементи зонної теорії твердого тіла та фізики явищ, що протікають у напівпровідникових та магнітних ...
  • ЕЛЕКТРОННІ ТА КВАНТОВІ ПРИСТРОЇ ТА ПРИЛАДИ 

   Вікторовська, Юлія; Єрмоленко, Сергій (ЧНУ (електронне видання), 2021)
   У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з курсу «Електронні та квантові пристрої та прилади». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Метрологія ...