Now showing items 21-40 of 177

  • Дослідження операцій та теорія ігор 

   Яцько, Оксана Мирославівна; Томка, Юрій Ярославович (Технодрук, 2023)
  • Електричні вимірювання: навч. посіб. / М.М. Домініков, О.В. Деревянчук. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 120 с. 

   Деревянчук, Олександр Володимирович; Домініков, Микола Миколайович (2022)
   Наведено основні фундаментальні знання з теорії вимірювань, методів і способів їх проведення, знання засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та їх метрологічне забезпечення і уміння проводити вимірювання з заданою ...
  • Електромагнетизм та оптика. Методичні вказівки до фізичного практикуму 

   Hutsuliak, Ivan (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022)
   Методичні вказівки містять рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділів фізики «Електромагнетизм» та «Оптика». Контрольні запитання та завдання до кожної лабораторної роботи рекомендовані для поглибленого ...
  • Електронні процеси в напівпровідниках 

   Мар'янчук, Павло Дмитрович; Козярський, Іван Петрович (Чернівецький національний університет, 2016)
   У посібнику викладено основи будови матеріалів, види хімічного зв’язку, типи кристалічних граток, дефекти упаковки, елементи зонної теорії твердого тіла та фізики явищ, що протікають у напівпровідникових та магнітних ...
  • ЕЛЕКТРОННІ ТА КВАНТОВІ ПРИСТРОЇ ТА ПРИЛАДИ 

   Вікторовська, Юлія; Єрмоленко, Сергій (ЧНУ (електронне видання), 2021)
   У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з курсу «Електронні та квантові пристрої та прилади». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Метрологія ...
  • Елементи атомної та ядерної фізики 

   Підкамінь, Леонід Йосипович; Лазурка, Ірина Іванівна (Чернівецький національний університет, 2021)
   У посібнику основна увага звертається на енергетичні характеристики атомів і відповідні їм спектральні закономірності. Розглядаються питання тонкої структури спектральних ліній, їх розщеплення в однорідному магнітному полі. ...
  • Елементи маркетингу та менеджменту видавничо-поліграфічної галузі 

   Підкамінь, Леонід Йосипович (Чернівецький національний університет, 2021)
   У посібнику основна увага звертається на формування нового розуміння специфіки підприємницької діяльності на сучасному ринку видавничо-поліграфічних послуг, який характеризується зростаючою конкурентною активністю його ...
  • Загальна електротехніка: навч. посіб. / О.В. Деревянчук, М.М. Домініков. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 132 с. 

   Деревянчук, Олександр Володимирович; Домініков, Микола Миколайович (2022)
   Наведено основні теоретичні відомості й методики експериментальних досліджень електричних кіл постійного та змінного струмів, описано умови теоретичних розрахунків і виконання фізичних експериментів та обробки ...
  • Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика) 

   Курек, Ігор Геннадійович; Курек, Єлена Ігорівна; Олійнич-Лисюк, Алла Василівна; Ткач, Оксана Олександрівна (2022)
   Даний посібник – це збірник задач з двох розділів загальної фізики (механіки та молекулярної фізики). Він містить методику та приклади розв’язування типових задач з детальним аналізом кожного розв’язку. Всі задачі для ...
  • Задачі з механіки та методика їх розв'язування 

   Курек, Ігор Геннадійович; Курек, Єлена Ігорівна; Ткач, Оксана Олександрівна; Олійнич-Лисюк, Алла Василівна (2021)
   Методичний посібник призначений для студентів першого курсу і має на меті навчити студентів переходити від загальних законів і положень механіки і їх абстрактному формулюванні до конкретного практичного застосування цих ...
  • Задачі з молекулярної фізики та методика їх розв’язування 

   Курек, Ігор Геннадійович; Курек, Єлена Ігорівна; Струк, Ярослав Михайлович; Ткач, Оксана Олександрівна (2022)
   Методичний посібник призначений для студентів першого курсу, які навчаються за спеціальностями “Фізика та астрономія”, “Середня освіта (фізика)” та “Прикладна фізика”
  • Задачі з фізики та методика їх розв’язування 

   Курек, Ігор Геннадійович; Курек, Єлена Ігорівна; Олійнич-Лисюк, Алла Василівна; Струк, Ярослав Михайлович (2022)
   Даний посібник – це збірник задач з трьох розділів загальної фізики (механіки, молекулярної фізики та електромагнетизму). Він містить методику та приклади розв’язування типових задач з детальним аналізом кожного розв’язку. ...
  • Захист інформації телекомунікаційних систем та мереж 

   Чалий, Юрій (2022-12-30)
   Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Захист інформації телекомунікаційних систем та мереж» для студентів всіх форм навчання спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 186 «Видавництво та поліграфія» ННІФТКН ЧНУ
  • Збірник тестових завдань з дисциплін «Об’єктно-орієнтоване програмування» та «Розробка додатків на платформі .NET». Частина 1 

   Томка, Юрій Ярославович (Технодрук, 2022)
   Збірник тестових завдань з дисциплін «Об’єктно-орієнтоване програмування» та «Розробка додатків на платформі .NET» призначений для підготовки здобувачів в галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 122 ...
  • Збірник тестових завдань з дисциплін «Об’єктно-орієнтоване програмування» та «Розробка додатків на платформі .NET». Частина 2 

   Томка, Юрій Ярославович (Технодрук, 2022)
   Збірник тестових завдань з дисциплін «Об’єктно-орієнтоване програмування» та «Розробка додатків на платформі .NET» призначений для підготовки здобувачів в галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 122 ...
  • Квантова інформатика та квантові обчислення 

   Остапов, Сергій, Едуардович (ЧНУ, 2021)
   У пропонованому виданні викладено навчальні матеріали до курсу «Основи квантової інформатики», який читається на першому році магістратури за освітньою програмою «Інженерія програмного ...
  • Комп’ютерні системи : методичні вказівки до лабораторних робіт 

   Unknown author (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2021)
   Завдання навчальної дисципліни „Комп’ютерні системи” – на основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів уміння користуватися існуючими, а також створювати власні комп’ютерні системи, зокрема кластерні; розробляти ...
  • Конспект лекцій "Геометрична оптика" 

   Фельде, Христина Вікторівна; Городинська, Ніна Василівна; Фесів, Ігор Васильович; Кривецький, Василь Іванович (2021-10-20)
   Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Геометрична оптика» для студентів всіх форм навчання спеціальностей «Метрологія, інформаційно-вимірювальна техніка», «Телекомунікації і радіотехніка», «Оптотехніка», «Фізика ...
  • Конспект лекцій з курсу "Статистична оптика" 

   Максимяк, Петро Петрович (2021)
   У конспекті лекцій розглянуто статистичний опис випадкових оптичних полів та об’єктів; розвязок дифракційних задач оптики; розв’язки прямих та обернених задач статистичної оптики. Для студентів спеціальностей метрологія ...
  • Конспект лекцій з курсу «Електронні та квантові пристрої НВЧ» 

   Viktorovska, Yuliia (2022-12-30)
   Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Електронні та квантові пристрої НВЧ» для студентів всіх форм навчання спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Телекомунікації та радіотехніка», ННІФТКН ЧНУ