Now showing items 21-40 of 177

  • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра 

   Вікторовська, Юлія; Єрмоленко, Сергій; Городинська, Ніна (ЧНУ (електронне видання), 2021)
   Викладено систему правил для оформлення випускових кваліфікаційних робіт магістрів, визначено регламент їх виконання та подання до захисту. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Метрологія та інформаційн ...
  • ЕЛЕКТРОННІ ТА КВАНТОВІ ПРИСТРОЇ ТА ПРИЛАДИ 

   Вікторовська, Юлія; Єрмоленко, Сергій (ЧНУ (електронне видання), 2021)
   У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з курсу «Електронні та квантові пристрої та прилади». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Метрологія ...
  • ФІЗИЧНЕ ТА КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ОПТИЦІ 

   Максимяк, Петро Петрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
   У даних методичних рекомендаціях наведено роботи лабораторного практикуму з курсу «Фізичне та комп’ютерне моделювання в оптиці». Зміст лабораторних робіт охоплює основні розділи курсу. Всі програми для моделювання створено ...
  • Синергетика для інженерів програмного забезпечення 

   Жихаревич, Володимир, Вікторович (ЧНУ, 2021)
   У запропонованому виданні розглядаються історико-методологічні основи, огляд основних понять та визначення основних термінів синергетики. Також наводиться опис систем, в яких спостерігаються різноманітні ...
  • Сучасні методи та засоби захисту інформації 

   Остапов, Сергій, Едуардович (ЧНУ, 2021)
   У пропонованому виданні викладено навчальні матеріали до курсу «Сучасні методи та засоби захисту інформації», який читається на першому році аспірантури за освітньою програмою «Інженерія програмного ...
  • Квантова інформатика та квантові обчислення 

   Остапов, Сергій, Едуардович (ЧНУ, 2021)
   У пропонованому виданні викладено навчальні матеріали до курсу «Основи квантової інформатики», який читається на першому році магістратури за освітньою програмою «Інженерія програмного ...
  • Віртуальна електронний практикум 

   Деревянчук, Олександр Володимирович; Дейбук, Віталій Григорович; Кравченко, Ганна Олексіївна (Чернівецький національний університет, 2021)
  • Охорона праці в галузі: методичні рекомендації 

   Гуцул, Василь Іванович (2021)
   До методичних рекомендацій увійшли основні теоретичні положення в забезпеченні гарантій збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління ...
  • Сучасні методи аналітичного і числового програмування в задачах теоретичної фізики 

   Сеті, Юлія (2021)
   Викладаються найбільш важливі у задачах теоретичній фізиці методи теорії чисельного аналізу та алгоритми їх програмної реалізації. Розглядаються можливості бібліотек науково-технічного спрямування мови програмування Python ...
  • Теоретична механіка 

   Сеті, Юлія (2021)
   Викладаються методи теоретичного дослідження механічного руху матеріальних тіл та механічної взаємодії між ними, використовуючи основні закони і теореми класичної механіки. Для студентів спеціальності Фізика та астрономія.
  • Видавничо-поліграфічні матеріали Ч1. Друкарський папір та картон : навчальний посібник 

   Солтис, Ірина Василівна; Дуболазов, Олександр Володимирович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
   Навчальний посібник призначений для одержання студентами знань про основні поліграфічні матеріали, методи їх виготовлення, різноманіття властивостей та класифікаційних ознак, а також способи досягнення необхідних характеристик, ...
  • Основи метрології : навчальний посібник 

   Солтис, Ірина Василівна; Деревянчук, Олександр Володимирович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
   Навчальний посібник містить основні поняття, терміни та положення метрології, теорії вимірювань, загальну інформацію про засоби вимірювального обладнання та його метрологічні характеристики. Детально розглянуті питання ...
  • Задачі з механіки та методика їх розв'язування 

   Курек, Ігор Геннадійович; Курек, Єлена Ігорівна; Ткач, Оксана Олександрівна; Олійнич-Лисюк, Алла Василівна (2021)
   Методичний посібник призначений для студентів першого курсу і має на меті навчити студентів переходити від загальних законів і положень механіки і їх абстрактному формулюванні до конкретного практичного застосування цих ...
  • Обчислення похибок прямих та опосередкованих вимірювань 

   Курек, Ігор Геннадійович; Курек, Єлена Ігорівна; Олійнич-Лисюк, Алла Василівна; Струк, Ярослав Михайлович (2021)
   Даний посібник має на меті ознайомити студентів, які починають працювати в лабораторії фізичного практикуму із загальної фізики, з основами теорії похибок і методикою статистичної обробки результатів вимірювань. Значна ...
  • Оптико-електронні системи в поліграфії та мультимедіа індустрії 

   Архелюк, Олександр (2021)
   В курсі лекцій з «Оптико-електронних систем в поліграфії та мультимедіа індустрії», описані оптичні приймачі та джерела світла, оптичні середовища, оптико-електронні системи зберігання інформації, ввідні пристрої, вивідні ...
  • Перетворювачі та пристрої вимірювальної техніки 

   Архелюк, Олександр (2021)
   У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з предмета «Перетворювачі та пристрої вимірювальної техніки». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю ...
  • Перетворювачі та пристрої вимірювальної техніки 

   Архелюк, Олександр (2021)
   Описано курс лекцій з перетворювачів та пристроїв вимірювальної техніки. Наведено основні характеристики та принципи роботи датчиків. Описано принцип роботи основних типів датчиків.
  • Розподілені сервісні системи 

   Архелюк, Олександр (2021)
   У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з предмета «Розподілені сервісні системи». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів за напрямом «Інформаційні мережі зв’язку».
  • Техніка лінійних вимірювань: метрологія та поліграфія 

   Ушенко, Олександр Григорович; Житарюк, Віктор Григорович; Ivanskyi, Dmytro (2021)
   У посібнику викладені основи лінійних вимірювань та метрологічне забезпечення єдності таких вимірювань. Понятійний матеріал включає вивчення будови конструкцій базової інструментальної техніки – штанген - та мікрометричних ...
  • Функціональні перетворення в технічних системах: прилади та поліграфія. 

   Ангельський, Олег Вячеславович; Житарюк, Віктор Григорович; Зенкова, Клавдія Юріївна (2021)
   Робота довільної технічної системи, в тому числі і приладу, визначається фізичним принципом, що лежать в основі його функціональної ідеї. Цей принцип може бути однорідним, як-от механічним, електричним (інше), так і ...