Now showing items 1-4 of 4

  • ЕЛЕКТРОННІ ТА КВАНТОВІ ПРИСТРОЇ ТА ПРИЛАДИ 

   Вікторовська, Юлія; Єрмоленко, Сергій (ЧНУ (електронне видання), 2021)
   У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з курсу «Електронні та квантові пристрої та прилади». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Метрологія ...
  • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 

   Вікторовська, Юлія; Вікторовська, Юлія (2021-09-09)
   Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін у Вищій школі» для студентів всіх форм навчання спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Телекомунікації та радіотехніка», ...
  • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра 

   Вікторовська, Юлія; Єрмоленко, Сергій; Городинська, Ніна (ЧНУ (електронне видання), 2021)
   Викладено систему правил для оформлення випускових кваліфікаційних робіт магістрів, визначено регламент їх виконання та подання до захисту. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Метрологія та інформаційн ...
  • Сингулярна оптика: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

   Вікторовська, Юлія; Мохунь, Ігор (ЧНУ (електронне видання), 2018)
   Сингулярна оптика – галузь сучасної оптики, що стрімко розвивається і є актуальною. Дані методичні рекомендації допоможуть студентам у підготовці до лабораторних занять, в самостійній роботі з літературою та поглиблять знання ...