Now showing items 1-1 of 1

    • Алгоритмізація та програмування 

      Довгунь, Андрій Ярославович; Ватаманіца, Едгар Вадимович; Ушенко, Юрій Олександрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022-11-30)
      У рамках даної дисципліни студенти ознайомлюються з основами програмування та розробки алгоритмів, що становлять фундамент сучасних комп’ютерних наук. Курс включає в себе вивчення мови програмування С++, а також навчання ...