Навчально-методичне забезпечення дисциплін викладачами факультету

Recent Submissions

 • Церковнослов’янська мова 

  Скаб, Марія; Артеменко, Галина (2022)
  Навчально-методичний посібник містить загальну характеристику курсу „Церковнослов’янська мова”, програму навчальної дисципліни; форми роботи і види завдань з курсу, теми для самостійної роботи студентів, форми контролю та ...
 • Соціальне проєктування: підготовка та евалюація проєкту. Навчальний посібник 

  Шестакова, Катерина (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021)
  У посібнику міститься інформація про зміст та специфіку соціального проектування, логіку та структуру проєкту. Обґрунтовано потенціал проєктної діяльності у розв’язанні соціальних проблем. Проаналізовано етапи проектної ...
 • Екранізації творів світової літератури ХІХ ст. : метод. реком. 

  Нікоряк, Наталія; Сажина, Алла (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
  Пропоноване видання з курсів «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст.», «Кіноінтерпретаціı̈ літературних творів», «Методика викладання зарубіжноı̈ літератури у ЗЗСО», «Література в системі мистецтва» ознайомлює з різними ...
 • Цифрове мистецтво 

  Чікарькова, Марія; Борук, Василь (ФОП Гуляєва В.М., 2023)
  Посібник розглядає історію становлення та розвиток різних видів цифрового мистецтва (цифрові живопис, скульптура, архітектура, театр, відеоігри тощо). Автори зупиняються на численних дискусійних моментах цифрового мистецтва: ...
 • Латинська мова для студентів-фізіотерапевтів та реабілітологів : навчально-методичний посібник 

  Chakal (Makar), Inesa; Любімова, Оксана Василівна (Чернівецький національний університет, 2020)
  У навчально-методичному посібнику містяться тренувальні вправи, навчальні адаптовані речення і тексти для перекладу зі словниками до них, а також деякі анатомічні, фізіологічні, клінічні терміни, фрази та крилаті латинські ...
 • Крок у професію 

  Кульбабська, Олена Валентинівна (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020)
  Пропоноване навчально-методичне видання стане в нагоді випускникам другого (магістерського) рівня вищої освіти університетів під час проходження асистентської пратики, що її передбачено навчальним планом та освітньою ...
 • Займенник у системі координат української мови: відкрита лекція 

  Шабат-Савка, Світлана Тарасівна (Камʼянець-Подільський: ТОВ «Друкарня ”Рута”», 2022. 56 с., 2022)
 • Історія української літератури першої половини ХІХ століття: Навч.-метод. посібник для студентів ІІ курсу спец. 014 Середня освіта (українська мова та література) 

  Kovalets, Lidija (2020)
  Ковалець Л. Історія української літератури першої половини ХІХ століття: Навч.-метод. посібник для студентів ІІ курсу спец. 014 Середня освіта (українська мова та література). Чернівці : Чернівецький національний університет, ...
 • Multilingual Dictionary of the Headwords of the Academic Words List Russian, Belarusian, Bulgarian, Ukrainian and Polish 

  Шестакова, Катерина Юріївна (Verlag Dr. Kovač, 2022)
  We would like to present the first multi-language dictionary compiled specifically for an Academic Word List (AWL). It follows the publication of the AWL by Averil Coxhead in 2000. The original AWL made in English has ...
 • Література африканського континенту 

  Isapchuk, Yulia (Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2023-04)
  Навчально-методичне видання пропонує огляд специфіки літературного процесу африканських країн, представлених різними регіонами Тропічної та Північної Африки у вигляді 10 тем. Такий підхід дає змогу ознайомитися з розвитком ...
 • Менеджмент соціальної організації (у питаннях і відповідях) 

  Туленков, Микола Васильович; Чепак, Валентина Василівна; Яремчук, Сергій Степанович (Чернівці: Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2023)
  У пропонованому посібнику в систематизованому та стислому вигляді розглядаються ключові категорії, поняття, терміни й напрями теорії та практики менеджменту соціальних організацій різних форм власності та видів ...
 • Системний аналіз у соціології 

  Туленков, Микола Васильович; Лобанова, Алла Степанівна; Яремчук, Сергій Степанович (2023)
  Розглянуто джерела генезису і концептуальної еволюції системного світогляду, історичні етапи становлення та розвитку загальної теорії систем і системного аналізу, а також їхнє місце і роль у структурі сучасного наукового ...
 • Літературний менеджмент і книжковий маркетинг 

  Тичініна, Альона Романівна (Чернівецький національний університет, 2023)
  Методичні рекомендації до вибіркової навчальної дисципліни «Літературний менеджмент і книжковий маркетинг». Складаються анотації, мети, завдань навчальної дисципліни, тем лекцій, самостійної роботи, списку рекомендованої ...
 • The basics of academic communication 

  Chikarkova, Mariya (2022)
  Видання містить комплекс навчально-методичних матеріалів, що можуть бути використані при читанні курсів з академічної комунікації. Структура розробки підпорядкована насамперед завданню оптимізації самостійної роботи ...
 • Сучасна румунська мова : навчально-методичні рекомендації до курсу 

  Вринчану, Фелічія (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  Навчально-методичні рекомендації до курсу «Сучасна румунська мова» призначені для самопідготовки і використання на заняттях або для перевірки здобутих і вироблених студентами знань та умінь. Робота зі запропонованим ...
 • Риторика : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

  Вринчану, Фелічія; Вринчану, Фелічія (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  Методичні рекомендації до курсу «Риторика та культура мовлення» призначені для самопідготовки і використання на заняттях або для перевірки здобутих і вироблених студентами знань та умінь. Викладено навчальні матеріали, ...
 • Filologia română la Universitatea din Cernăuți: dialoguri interculturale 

  Vranceanu, Felicia (Institutul European, 2022)
  Bucovina is a land where, for centuries, different ethnic groups have coexisted. Undoubtedly, the issue of multiculturalism was one of the topics frequently addressed by those interested in the socio-political changes that ...
 • Aspecte ale educației polilingve și multiculturale în Bucovina sec. XIX 

  Vranceanu, Felicia (CEP USM, 2021)
  Many of the questions that emerged at the beginning of the third millennium in the context of globalization were constantly present in the socio-political discourse of the nineteenth century. Education in the spirit of ...
 • Історія культури України (навчально-методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 034 «Культурологія» 

  Возний, Ігор (2022)
  Посібник охоплює найважливіші теми курсу «Історія культури України», присвячені проблемам історичного розвитку культури українців, представників інших націй та національностей, що проживають на теренах України впродовж ...
 • Українська мова. Основи НДР у галузі мовознавства (українська мова) 

  Кульбабська, Олена Валентинівна (БМАНУМ, 2022)
  Пропоновані наскрізні програми для учнів-слухачів навчальних дисциплін «Українська мова» та «Основи НДР у галузі мовознавства (українська мова)» в системі позашкілля передбачають три роки навчання учнів 9–11 класів у ...

View more