Show simple item record

dc.contributor.authorHolovatska, Nataliia
dc.date.accessioned2021-11-16T10:28:34Z
dc.date.available2021-11-16T10:28:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationГоловацька Н. Г. Семантична взаємодія сенсорних дієслів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2020. Вип. 35, том 1. С. 182-187.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1074
dc.description.abstractУ роботі досліджуються лексико-семантичні поля, групи та ряди сенсорних дієслів англійської мови, виокремлюються їхні ядра та периферії, встановлюються мікро- і макроінтегральні зв’язки між лексемами лексико-семантичних полів, лексико-семантичних груп та лексико-семантичних рядів англійських сенсорних дієслів та особливості їх взаємодії. Мета дослідження - виокремити лексико-семантичні особливості п’яти основних сенсорних дієслів “to see”, “to hear”, “to touch”, “to smell”, “to taste” і структурувати їхні лексико-семантичні поля, групи та лексико-семантичні ряди, виокремити ядра та периферії п’яти лексико-семантичних полів основних сенсорних дієслів, встановити макро- та мікроінтегральні зв’язки між лексемами їхніх полів. Об’єктом дослідження є лексеми п’яти лексико-семантичних полів сенсорних дієслів. Предметом дослідження виступають системні зв’язки сенсорних дієслів у структурі поля. Для виокремлення лексико-семантичних груп та лексико-семантичних рядів сенсорних дієслів “to see”, “to hear”, “to touch”, “to smell”, “to taste”, уточнення та порівняння їх дефініцій були використані тлумачні словники та тезауруси англійської мови. Для досягнення мети у дослідженні були використані методи дефініційного, компонентного, порівняльного, зіставного та кількісного аналізів. Встановлена певна закономірність частоти вживання лексичних одиниць і їх кількості в кожній лексико-семантичній групі сенсорних дієслів: із збільшенням частоти вживання сенсорних лексичних одиниць кількість лексем лексико-семантичної групи поступово зменшується, і, навпаки, із зменшенням частоти вживання зростає кількість сенсорних лексем, що утворюють ту чи іншу лексико-семантичну групу. Така закономірність частоти вживання лексичних одиниць і їх кількості виведена для кожної лексико-семантичної групи сенсорних дієслів. Проведене дослідження дало можливість встановити, що лексико-семантичні поля, групи та ряди англійських сенсорних дієслів є відкритими, неізольованими підсистемами і їхні лексеми взаємодіють одна з одною, тобто їм властива інтегрованість.uk_UA
dc.description.sponsorshipІноземних мов для гуманітарних факультетівuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherАктуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкаuk_UA
dc.subjectсенсорні дієслова; лексико-семантичне поле, група, ряд, інтегральна семантична диференційна ознака; лексемиuk_UA
dc.titleСемантична взаємодія сенсорних дієслівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record