Show simple item record

dc.contributor.authorToronchuk, Ivan
dc.contributor.authorKrainii, Pavlo
dc.date.accessioned2021-11-16T14:54:38Z
dc.date.available2021-11-16T14:54:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citation1. Берназюк Я. Особлвості представництва прокурором інтересів держави в суді: нове законодавство та актуальні підходи Верховного Суду [Електронний ресурс] / Ян Берназюк – Режим доступу до ресурсу: https://sud.ua/ru/news/blog/168820-osoblivosti-predstavnitstva-prokurorom-interesiv-derzhavi-v-sudi-nove-zakonodavstvo-ta-aktualni-pidkhodi-verkhovnogo-sudu?fbclid=IwAR2GLCdvO1RcMag26jNrBHYRKT6Yz-Dy6xwAJW6Kq0ogXRYvhcxnvziyvNc. 2. Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 3. Рішення Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 року № 3-рп/99 (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99#Text. 4. Постанова Об’єднаної палати Касаційного господарського суду від 7 грудня 2018 року у справі № 924/1256/17 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78749905. 5. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26 червня 2019 року у справі № 587/430/16-ц [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84573553. 6. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 лютого 2020 року у справі № 922/614/19[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87857840uk_UA
dc.identifier.isbn978-617-7627-38-7
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1111
dc.description.abstractСистема органів прокуратури Україникількароківпоспільперебуває в процесі постійних перетворень та змін. Як показує практика у суттєвих трансформаціях структур й напрямків функціонування правоохоронної системи, системи судових органів, органів прокуратури є дві великі групи осіб, які відображають сутність таких змін З однієї сторони це представники політичних сил, які щоразу потрапляючи до стін українського Парламенту обіцяють в короткий термін, якісно та ефективно вирішити низку проблем, які стосуються діяльності вищевказаних систем та привести її у відповідність з Європейськими стандартами. З іншої - це безпосередньо працівники органів прокуратури, які на виконання вимог Конституції України, Закону України «Про прокура- туру», наказів Генерального прокурора України щодня виконують свій професійний обов’язок – захищають інтереси громадян та держави в судах. І в гонитві за швидким та «яскравим» результатом представники першого табору забувають важливу річ: постійні, часткові, безсистемні та беззмістовні зміни призводять до зменшення ролі органів прокура- тури у можливостях використання правових засобів реагування на порушення прав і свобод громадян, свавілля окремих посадових осіб органів публічного врядування тощо.uk_UA
dc.description.sponsorshipпублічного праваuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.titleАНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВАuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record