Show simple item record

dc.contributor.authorKrainii, Pavlo
dc.contributor.authorReypashiy, N
dc.date.accessioned2021-11-16T19:45:35Z
dc.date.available2021-11-16T19:45:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citation1. Конституція України [Електроннии ресурс] - Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996, - № 30, - ст.141 – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр 2. Закон України “Про нотаріат ” [Електроннии ресурс] - Відомості Верховної Ради України (ВВР), - 2020, - № 47, - ст.408 - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3425-12/conv#n530 3. Ковбас І. В. Публічні послуги як засіб забезпечення державою людських прав.// Актуальні проблеми правового забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні: теорія та практики. – 2018. – С. 98–102. 4. Чижмарь К. І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук / Чижмарь Катерина Іванівна – Київ, 2015. – 42 с. 5. Карнаух Тетяна Миколаївна. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя в Україні / Карнаух Т. М. // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. памяті Ю. С. Червоного, (Одеса, 16 груд. 2011 р.) / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; [уклад. : Гонгало Р. Ф., Андронов І. В.]. - О. : Фенікс, 2011. - С. 42-46. 6. Гура І. В. Нотаріат як публічно-правовий інститут охорони та захисту прав громадян / І. В. Гура // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2011. - № 1(1). - С. 57-63. 7. Корнієнко П. С. Нотаріат як елемент системи правозахисної діяльності в Україні / П. С. Корнієнко // Судова апеляція. - 2018. - № 3. - С. 77-84. 8. Наталія Козаєва. Голови відділень НПУ про самоврядування та розвиток нотаріату / Козаєва Наталія. // 3. – 2020. – №38. – С. 8.uk_UA
dc.identifier.isbn978-617-8034-04-7
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1157
dc.description.abstractНайважливішим елементом системи забезпечення прав і свобод людини та громадянина, а також їх законних інтересів є органи та суб’єкти, які від імені держави виконують покладені на них функції чим і забезпечують її діяльність. Нотаріат в Україні, відповідно до статті 1 Закону України «Про нотаріат» - це система органів та посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим законом, з метою надання їм юридичної вірогідності [2, с.408]. Інститут нотаріату становить собою необхідну складову частину правової системи будь-якої держави, одиничною складовою якого є нотаріус – особа, на яку безпосередньо покладено тягар виконання функцій держави.uk_UA
dc.description.sponsorshipпублічного праваuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherТехнодрукuk_UA
dc.subjectнотаріатuk_UA
dc.subjectфункції нотаріатуuk_UA
dc.subjectнотаріальні діїuk_UA
dc.titleНотаріат в механізмі захисту прав людиниuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record