Show simple item record

dc.contributor.authorVdovichen, Vitalii
dc.contributor.authorBabin, Igor
dc.date.accessioned2021-11-17T19:16:03Z
dc.date.available2021-11-17T19:16:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationБабін І., Вдовічен В. Правова природа податкових повноважень органів місцевого самоврядування. Підприємництво, господарство і право. 2021, №5. С.151-155uk_UA
dc.identifier.issn2663-5313
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1400
dc.description.abstractУ статті розкривається правова природа податкових повноважень органів місцевого самовряду вання. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених єдиної думки стосовно сутності та змісту подат кових повноважень органів місцевого самоврядування немає. Частина науковців, розглядаючи їх через призму принципу фінансової самостійності місцевого самоврядування, виступає за безумовне роз ширення податкових повноважень органів місцевого самоврядування. Інші, дотримуючись концепції податкового суверенітету держави, наголошують на їхньому похідному характері. Проблему поро джує також постійна часто різноспрямована зміна податкового законодавства з цього питання. Обґрунтовано, що місцеві податки та збори мають свої особливості, пов’язані зі статусом орга нів місцевого самоврядування та їхніми повноваженнями у сфері оподаткування. Це стосується порядку їх встановлення та введення, спрямування до бюджету та обов’язковості запровадження. Положення статті 143 Конституції України про право органів місцевого самоврядування встанов лювати місцеві податки і збори відповідно до закону необхідно розглядати в контексті інших консти туційних положень, що стосуються питань оподаткування. У сукупності ці конституційні норми визначають, що особа зобов’язана буде сплатити місцевий податок чи збір лише за наявності двох правових підстав – закону та рішення органу місцевого самоврядування про його встановлення. Тоб то процедура встановлення місцевих податків та зборів складається з двох етапів – загальнодер жавного та місцевого. У науці податкового права вони отримали назву визначення та встановлення. Така процедура є гарантією захисту прав платників податків від надмірної податкової ініціативи органів місцевого самоврядування. Встановлено, що реалізація гарантованих Конституцією прав громадян має забезпечуватись по всій території держави на однаковому рівні. Якими б не були податкові повноваження органів міс цевого самоврядування, за відсутності достатнього економічного підґрунтя місцеві податки і збори не в змозі забезпечити відповідний рівень реалізації. Тому фінансову самостійність органів місцево го самоврядування необхідно розуміти як наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання покладених на них функцій. Джерела походження цих ресурсів повинні мати другорядне значення. Необов’язково це мають бути податкові надходження. Цілком ймовірно, що значна частина таких ресурсів може формуватися за рахунок неподаткових джерел, в тому числі самооподаткування, яке має зовсім іншу, ніж податки, правову природу.uk_UA
dc.description.sponsorshipПублічного праваuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherПідприємництво, господарство і правоuk_UA
dc.subjectподаткові повноваженняuk_UA
dc.subjectмісцеве самоврядуванняuk_UA
dc.subjectподатокuk_UA
dc.subjectподатковий суверенітетuk_UA
dc.subjectподаткова ініціативаuk_UA
dc.titleПравова природа податкових повноважень органів місцевого самоврядуванняuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record