Show simple item record

dc.contributor.authorФедишин, Майя Пилипівна
dc.date.accessioned2021-11-18T20:41:41Z
dc.date.available2021-11-18T20:41:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationБанківські операції: у схемах і таблицях: навч.-наочн. посіб. / уклад. М.П. Федишин. Чернівці, 2021. 185 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1652
dc.descriptionУ навчально-наочному посібнику розкрито сутність банківських операцій та особливості банківської діяльності в умовах ринкових відносин. Викладено теоретичні та практичні основи діяльності комерційних банків: формування банківських ресурсів; операції банків з обслуговування платіжного обороту; кредитну діяльність банків; операції банків в іноземній валюті; діяльність банків на ринку цінних паперів; нетрадиційні банківські операції та послуги.Розглянуто сучасні інформаційні технології та інноваційні послуги комерційних банків. Приділено увагу питанням регулювання банківської діяльності у контексті забезпечення фінансової стійкості банків. Посібник містить базовий лекційний матеріал, що поданий у схемах і таблицях та навчально-методичне забезпечення до кожної теми; перелік питань для підсумкового контролю знань; порядок і критерії оцінювання знань студентів; глосарій та перелік рекомендованої літератури. Аргументовану фахову оцінку даній роботі надали наступні рецензенти: - Холявко Н.І. – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету «Чернігівська політехніка»; - Іващенко А.І. – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Навчальний посібник укладача, кандиата економічних наук, доцента Федишин М.П. призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, має навчальну, наукову та практичну спрямованість.uk_UA
dc.description.abstractНавчально-наочний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань з дисципліни «Банківські операції». У навчально-наочному посібнику, який містить навчальний матеріал у вигляді схем та таблиць, розкрито сутність банківських операцій та особливості банківської діяльності в умовах ринкових відносин. Навчально-наочний посібник відповідає освітньо-професійній програмі навчальної дисципліни «Банківські операції» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Навчальне видання призначене для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.uk_UA
dc.description.sponsorshipпублічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництваuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectбанківські операціїuk_UA
dc.titleБанківські операції: у схемах і таблицях: навч.-наочн. посіб. / уклад. М.П. Федишин.uk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record