Show simple item record

dc.contributor.authorШабат-Савка, Світлана Тарасівна
dc.date.accessioned2021-11-20T12:35:40Z
dc.date.available2021-11-20T12:35:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2409-1154
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1883
dc.description.abstractУ статті проаналізовано односкладні номінативні речення як синтаксичні конструкції, що експлікують широкий інтенційний простір буттєвості й слугують посутніми ідіолектними маркерами мовостилю Тамари Севернюк. На багатому фактичному матеріалі визначено структурно-семантичні параметри номінативних конструкцій, представлено їхні різновиди й засоби поширення, окреслено текстотвірні функції; з опертям на практику лінгвістичних студій зазначено, що номінативні речення належать до односкладних речень іменного типу, предикативний центр яких формує іменник, займенник або субстантивована частина мови в називному відмінку однини або множини. У поетичному дискурсі Тамари Севернюк схарактеризовано комунікативно-інтенційний зміст номінативних речень, що зосереджений на експлікації інтенцій ствердження, на увиразненні прагнення автора констатувати ту чи ту інформацію, передати екзистенцію людського буття, перелік подій, фактів, явищ природи, виокремити й деталізувати обʼєкти довкілля, активізувати та загострити увагу на важливій інформації, спонукати до роздумів над важливими подіями чи фактами; обстежено конструкції «називного уявлення», що вводять адресата в ситуацію спогадів, філософських розмірковувань про одвічні істини людського буття, про етнокультурні реалії, про національні символи українців і слугують мовно-естетичною домінантою ідіолекту Тамари Севернюк; представлено класифікацію номінативних речень в аспекті їхнього поділу на буттєво-номінативні та оцінно-номінативні конструкції, які, з одного боку, передають широку картину життєвих реалій, фіксують ті або ті обʼєкти, засвідчують наявність подій, а з іншого ‒ створюють динаміку вражень та думок щодо побаченого, репрезентують, попри свою лаконічність, широкий спектр людських емоцій, почуттів, оцінок, формують естетичне ядро поетичного ідіолекту Тамари Севернюк, репрезентують унікальність та упізнаваність художньо-мовного континууму письменниці.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherНауковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Науковий збірник. № 50, том 1. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 147‒151.uk_UA
dc.subjectІдіолект, односкладні номінативні речення, автор, інтенція ствердження, буттєвість, адресат мовлення, поетичний дискурс, Тамара Севернюк.uk_UA
dc.titleОдноскладні номінативні речення як синтаксичні маркери ідіолекту Тамари Севернюкuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record