Now showing items 1-1 of 1

    • Бібліотечна справа в західних областях УРСР (1939-1991 рр.). 

      Шилюк, Олег (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015)
      У дисертації на основі широкого кола джерел комплексно вивчено історію становлення та розвитку бібліотечної справи в західноукраїнських областях у 1939-1991 рр. Запроваджено до наукового обігу низку неопублікованих джерел, ...