Now showing items 1-1 of 1

    • Брекзит у європейському медіадискурсі: передумови, характер, наслідки 

      Кибіч, Яна Василівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-09-24)
      Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії із галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 052 Політологія. У дисертації здійснено комплексне дослідження ...