Show simple item record

dc.contributor.authorПалічук, Юрій
dc.contributor.authorВілігорський, Олександр
dc.contributor.authorMartyniv, Oleh
dc.date.accessioned2021-07-09T08:52:36Z
dc.date.available2021-07-09T08:52:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationПалічук Ю.І., Вілігорський О.М., Мартинів О.М. Застосування рухливих ігор з метою відбору школярів, які займаються боротьбою на початковому етапі підготовки. Єдиноборства: видавництво Харківської державної академії фізичної культури. Харків, 2019. 80. С. 72-80uk_UA
dc.identifier.issn2523-4196
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/244
dc.descriptionPurpose: to determine the effectiveness of the use of mobile games to select students for wrestling at the initial stage of preparation and to identify their impact on the development of physical qualities of children. Material and Methods: generalization of scientific sources and documentary materials; pedagogical research methods (pedagogical observation, pedagogical testing, pedagogical experiment); methods of mathematical statistics. Testing was carried out according to the method of NN Sorokin, Yu. G. Kadzhaspirova (1970). It is conducted on the basis of three groups of tests that determine the levels of development of speed and power abilities, flexibility in the joints, coordination abilities. Results. After completing this study, students not engaged in our program showed an average prospect of more than half of the surveyed students (57,1 %), and low – 42,9 % of students. Students who had a high potential for struggle were not found. When selecting capable wrestlers from 11 to 12 years, 57,1% of the surveyed have an average prospect in a fighter's sports career. And 78,6 % of students who participated in the program using games showed a high and average prospect, which indicates the effectiveness of the use of mobile games in the selection during the initial preparation stage and to identify their impact on the development of physical qualities of young fighters. Identified the most effective ways of initial selection - the identification of indicators: morphological, physiological, biochemical characteristics and mechanisms that determine the individual differences and motor abilities of young fighters. Conclusions. When selecting capable fighters from non-games and kids who played games, we found 78,6 % who have perspective in wrestling classes and we will offer them classes in sports wrestling schools. As a result of the analysis of scientific researches, we have come to the conclusion that the modern system of sports selection includes four stages, namely: primary (preliminary), secondary (in-depth examination) of sports orientation, selection into national teams (Olympic, national).uk_UA
dc.description.abstractМета: визначити ефективність застосування рухливих ігор з метою відбору школярів до занять боротьбою на початковому етапі підготовки та виявити їх вплив на розвиток фізичних якостей дітей. Матеріал і методи: узагальнення наукових джерел і документальних матеріалів; педагогічні методи дослідження (педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент); методи математичної статистики. Проводилось тестування за методикою Н. Н. Сорокіна, Ю. Г. Каджаспірова (1970). Вона проводиться на основі трьох груп тестів, що визначають рівні розвитку швидкісних і силових здібностей, гнучкості в суглобах, координаційні здібності. Результати. Здійснивши дане дослідження учні, які не займались за нашою програмою показали за середньою перспективністю більше половини обстежуваних учнів (57,1 %), а з низькою – 42,9 % учнів. Учнів, які б мали високу перспективність до боротьби не виявлено. При відборі здібних борців 11–12 років 57,1 % обстежених мають середню перспективність у спортивній кар’єрі борця. А 78,6 % школярів які займались за програмою із використанням ігор показали високу і середню перспективність, що свідчить про ефективність застосування рухливих ігор у відборі на етапі початкової підготовки та виявити їх вплив на розвиток фізичних якостей юних борців. Визначено найбільш ефективні шляхи початкового відбору - це виявлення показників: морфологічних, фізіологічних, біохімічних характеристик і механізмів, що визначають індивідуальні відмінності і рухові можливості юних борців. Висновки. Отже, при відборі здібних борців з дітей які не займались іграми і дітей які займались іграми ми виявили 78,6 % які мають перспективу у заняттях боротьбою і ми їм будемо пропонувати заняття у спортивних школах боротьби. В результаті аналізу наукових досліджень, ми дійшли висновку, що сучасна система спортивного відбору включає в себе чотири етапи, а саме: первинний (попередній), вторинний (поглибленої перевірки) спортивної орієнтації, відбір у збірні команди (олімпійські, національні).uk_UA
dc.description.sponsorshipФізичної культури та основ здоров'яuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherЄдиноборства: видавництво Харківської державної академії фізичної культуриuk_UA
dc.subjectборотьба, підготовка, відбір, рухливі ігри, фізичні якості, дослідженняuk_UA
dc.subjectfighting, preparation, selection, moving games. physical qualities, researchuk_UA
dc.titleЗастосування рухливих ігор з метою відбору школярів до занять боротьбою на початковому етап підготовкиuk_UA
dc.title.alternativeApplication of mobile games for the purpose of selection of schoolboys engaged in struggle at the initial stage of preparationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record