Show simple item record

dc.contributor.authorКалініченко, Віталій
dc.date.accessioned2021-07-12T07:05:21Z
dc.date.available2021-07-12T07:05:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationКалініченко, В.А. (2019). Структура і командний склад військових підрозділів болгарського війська у ІХ - першій третині Х ст. Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи, Вип. 7, с.118-138.uk_UA
dc.identifier.issn2309-2262
dc.identifier.otherDOI: 10.32626/2309-2262.2019-7
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/249
dc.description.abstractУ статті автор на основі різнотипних джерел аналізує структуру та командний склад військових підрозділів болгарського війська в ІХ – першій половині Х ст. Встановлено, що формування військово-адміністративної системи Болгарської держави пройшло кілька етапів розвитку, що було зумовлено завоюваннями нових територій, ознайомленням з місцевою управлінською системою окремих територій та адміністративними реформами, проведеними в державі болгар в першій половині ІХ ст. Домінуючими в болгарському війську були безпосередньо посади тюркського походження. З першої половини ІХ ст., у зв’язку із завоюванням значної кількості слов’янського населення в Тисько-Дністровському межи річчі важливе значення у військово-адмініст ра тив ній системі Болгарської держави почали відігравати посади слов’янського походження. Автором доведено, що чітке поєднання воєнної та адміністративної політики, яка проводилася болгарськими правителями в ІХ – першій половині Х ст. дозволила останнім створити чітку, структуровану, дисципліновану ієрархічну структуру керівництва збройних підрозділів та окремими територіями Болгарської держави. In the article, the author, on the basis of various types of sources, analyses the structure and commanders of the military units of the Bulgarian army in the 9-th – the first half of the 10-th century. It was established that the formation of the military-administrative system of the Bulgarian state went through several stages of development, which was due to the conquest of new territories, familiarization with the local management system of individual territories and administrative reforms carried out in the country of the Bulgarians in the fi rst half of the 9-th century. Dominant in the Bulgarian army were directly positions of Turkic origin. From the first half of the 9-th century, with the conquest of a significant number of the Slavic population in the Tisa- Dniester interfluve, posts of Slavic origin began to play an important role in the military-administrative system of the Bulgarian state. The author proved that a clear combination of military and administrative policies was carried out by Bulgarian rulers in the 9th – the first half of the 10-th century. allowed the latter to create a clear, structured, disciplined hierarchical structure by the leadership of armed units and individual territories of the Bulgarian state.uk_UA
dc.description.sponsorshipВсесвітньої історіїuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherКам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнкаuk_UA
dc.subjectПерша Болгарська державаuk_UA
dc.subjectвійськово-адміністративна системаuk_UA
dc.subjectвійськові посадиuk_UA
dc.subjectслов’янські племенаuk_UA
dc.titleСтруктура і командний склад військових підрозділів болгарського війська у ІХ - першій третині Х ст.uk_UA
dc.title.alternativeStructure and commanding staff of the military troops of bulgarian army in the IX – first third X-th centuriesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record