Show simple item record

dc.contributor.authorAndrusiak, Natalia
dc.contributor.authorАніпко, Наталя Петрівна
dc.contributor.authorСмик, Оксана Степанівна
dc.date.accessioned2021-12-01T14:22:19Z
dc.date.available2021-12-01T14:22:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationАндрусяк Н.С. Аналіз попиту туристів м. Чернівці за напрямком Єгипет у 2020 році / Андрусяк Н.С., Аніпко Н.П., Смик О.С. // Географія та туризм. - Вип 59. - Київ, 2021.- С.45-50.uk_UA
dc.identifier.issn2308-135Х
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2941
dc.descriptionPurpose. Analyze the results of surveys of tourists who used the services of travel agencies in Chernivtsi in the direction of Egypt in the 2020 season and identify "weaknesses" and "strengths" in the activities of travel agencies. Methods. On the basis of the compiled questionnaire, a survey of tourists and processing of survey results was conducted. Tourists who used the services of travel agencies in Chernivtsi in Egypt were involved in the survey. The research methods of computer technology, statistical, comparative, survey was used. Results. The results of a survey of tourists who used the services of travel agencies in Chernivtsi in Egypt direction in season 2020 are analyzed. It is determined what factors influence the tourist's choice of travel agency, what sources of information about tourist products are crucial for the tourist’s choice, the share of tourists lost by travel agencies who planned to use their services but refused, the reasons for refusing the services of the recommended agency, the reasons for choosing Egypt for vacation, analyzed how tourists assessed the quality and safety of travel services in Egypt in the pandemic year 2020. Insufficient knowledge of the manager about the tourist product, incomplete and uncertain answers to questions about the border crossing procedure, the list of laboratories where the PCR test result can be obtained and the information that should be in the test result form, insufficient given time for the tourist, the reluctance of the manager to work with the tourist. Scientific novelty. A new survey of tourists was conducted, the results of the study were processed and further directions in the improvement and future development of travel agencies in Ukraine were identified (on the example of Chernivtsi). Practical significance. The practical significance of the study is to use the results to critically analyze the activities of travel agencies, identify "weaknesses" and "strengths" in their activities and find new ways to develop and improve, in particular, why the question of choosing a tourist product and a travel agency remains problematic for tourists.uk_UA
dc.description.abstractМета. Проаналізувати результати опитувань туристів, які скористалися послугами туристичних агентств міста Чернівці за напрямком Єгипет у сезоні 2020 року, та виявити «слабкі» та «сильні» сторони в діяльності туристичних агентств. Методика. На основі складеної анкети було проведено опитування туристів та опрацювання результатів анкетування. До опитування були залучені туристи, які скористалися послугами туристичних агенцій міста Чернівці за напрямком Єгипет. У досліджені використано методи комп’ютерних технологій, статистичний, порівняльний, опитування. Результати. Проаналізовані результати опитування туристів, які скористалися послугами туристичних агенцій міста Чернівці за напрямком Єгипет у сезоні 2020 року. Визначено, які чинники впливають на вибір туристом туристичного агентства, які джерела інформації про туристичні продукти є вирішальними для вибору туриста, виявлена частка втрачених туристичними агентствами туристів, які планували скористатися їхніми послугами, але відмовилися, причини відмови від послуг рекомендованого агентства, причини обрання Єгипту для відпочинку, проаналізовано як туристи оцінили якість та безпечність наданих в Єгипті туристичних послуг у пандемічний 2020 рік. Серед причин відмови від послуг рекомендованого агентства - недостатня обізнаність менеджера із туристичним продуктом, неповні та невпевнені відповіді на питання, які стосувалися порядку перетину кордону, переліку лабораторій, де можна отримати результат ПЛР тесту та інформації, яка має бути у бланку результату тестування тесті, недостатньо приділений час для туриста, небажання менеджера працювати із туристом. Наукова новизна. Проведено нове опитування туристів, здійснено опрацювання результатів дослідження та визначено подальші напрямки в удосконаленні й майбутньому розвитку туристичних агенції в Україні (на прикладі м. Чернівці). Практична значимість. Практична значимість дослідження полягає у використанні результатів для критичного аналізу діяльності туристичних агентств, виявленні «слабких» та «сильних» сторін в їхній діяльності та пошуку нових шляхів розвитку й вдосконалення, зокрема, чому проблемним для туристів залишається питання вибору туристичного продукту та туристичного агентства.uk_UA
dc.description.sponsorshipсоціальної географії та рекреаційного природокористуванняuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherКиївuk_UA
dc.relation.ispartofseries59;
dc.subjectЄгипет, туристичний продукт, туристичні агенції, турист, анкетуванняuk_UA
dc.titleАНАЛІЗ ПОПИТУ ТУРИСТІВ М. ЧЕРНІВЦІ ЗА НАПРЯМКОМ ЄГИПЕТ У 2020 РОЦІuk_UA
dc.title.alternativeANALYSIS OF TOURIST DEMAND CHERNIVTSI IN THE DIRECTION OF EGYPT IN 2020uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record