Show simple item record

dc.contributor.authorДуманська, Анна Петрівна
dc.date.accessioned2022-02-04T13:10:57Z
dc.date.available2022-02-04T13:10:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationДуманська А.П. Виховання в дiтей старшого дошкiльного вiку звукової культури мовлення засобами дидактичних ігор та вправ: дипломна робота / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2021. 79 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3770
dc.description.abstractУ Законi України «Про дошкiльну освiту», Базовому компонентi дошкiльної освiти в Українi наголошується на необхiдностi повноцiнного розвитку дитини, формуваннi в дошкiльному дитинствi особистiсно-значущих умiнь i здатностей та набуттi освітнiх компетенцiй. Пiдкреслено, що заклад дошкiльної освiти є вiдповiдальним за процес соцiального розвитку особистостi та визначено набiр елементарних знань, практичних умiнь i навичок, якi гарантують соцiалiзацiю дитини, здатнiсть орiєнтуватися у суспiльствi, адекватно реагувати на явища, подiї, людей тощо. Неодмiнною умовою успiшної соцiалiзацiї є розвинуте мовлення. Тому роботi з формування культури мовлення, зокрема, звукової культури, необхiдно придiляти значну увагу. Звукова культура мовлення дiтей дошкiльного вiку передбачає володiння культурою звуковимови, що включає в себе фонематичну i орфоепiчну правильність мовлення, його виразнiсть, чiтку дикцiю, фонематичний слух,а також умiння користуватися засобами виразностi мовлення.uk_UA
dc.description.sponsorshipпедагогіки та психології дошкільної освітиuk_UA
dc.subjectзвукова культура мовленняuk_UA
dc.subjectдидактичні ігри та вправиuk_UA
dc.subjectдіти дошкільного вікуuk_UA
dc.titleВиховання в дiтей старшого дошкiльного вiку звукової культури мовлення засобами дидактичних ігор та вправuk_UA
dc.typeOtheruk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record