Show simple item record

dc.contributor.authorБойко, Тетяна Олегівна
dc.date.accessioned2022-02-07T10:10:36Z
dc.date.available2022-02-07T10:10:36Z
dc.date.issued2021-12-17
dc.identifier.citationБойко Т. (2021). Складні ускладнені речення як синтаксична домінанта прозової мови Ірини Вільде (на матеріалі романів "Повнолітні діти", "Сестри Річинські"). Магістерська робота, Філологічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковичаuk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3824
dc.description.abstractМагістерська робота присвячена аналізу собливостей мовоостилю відомої української письменниці з Буковини Ірини Вільде. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів з висновками до кожного з них, висновків, списку використаної літератури і джерел та додатків. У вступі окреслено актуальність, мету й завдання роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, установлено теоретичне та практичне значення наукової розвідки, новизну дослідженя, описано структуру роботи. У першому розділі „Теоретичні засади дослідження ідіостилю письменника в мовознавчій науці” визначено ключові поняття „ідіостиль”, „стилістичний синтаксис”, „експресивний синтаксис”; розглянуто механізми стилістичного наповнення прозових текстів синтаксичними фігурами; виокремлено основні ознаки складних ускладнених (неелементарних) речень, подано їхню класифікацію. У другому розділі „Складні речення з одним видом синтаксичного зв’язку” проаналізовано складносурядні, складнопідрядні та складні безсполучникові речення ускладненої структури, подано характеристику засобів зв’язку підрядних та сурядних частин, здійснено порівняльний аналіз різнотипних складних ускладнених речень на матеріалі мови романів Ірини Вільде „Повнолітні діти” та „Сестри Річинські”. У третьому розділі „Складні речення з різними видами синтаксичного зв’язку як домінанта прозової мови Ірини Вільде» проаналізовано ускладнені речення із сурядним та підрядним зв’язками, із сурядним та безсполучниковим зв’язками, із підрядним та безсполучниковим зв’язками, із ксіма видами синтаксичного зв’язку, здійснено порівняльний аналіз складних багатокомпонентних речень на матеріалі романів „Повнолітні діти” та „Сестри Річинські”. У висновках узагальнено результати комплексного дослідження складних ускладнених речень як маркерів ідіостилю Ірини Вільде, окресено перспективи подальших наукових студій. У чотирьох додатках наведено два реєстри сполучних засобів ускладнених складносурядних речень та сполучних засобів ускладнених складнопідрядних речень, узагальнено кількісні співвідношення синтаксичних одиниць з одним видом синтаксичного зв’язку та синтаксичних одиниць з кількома видами синтаксичного зв’язку.uk_UA
dc.description.sponsorshipсучасної української мовиuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectідіостильuk_UA
dc.subjectстилістичний синтаксисuk_UA
dc.subjectекспресивний синтаксисuk_UA
dc.titleСкладні ускладнені речення як синтаксична домінанта прозової мови Ірини Вільде (на матеріалі романів "Повнолітні діти", "Сестри Річинські")uk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record