Show simple item record

dc.contributor.authorДячук, Анастасія Іванівна
dc.date.accessioned2022-02-08T10:22:43Z
dc.date.available2022-02-08T10:22:43Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.citationДячук А. Реалізація питальності в структурі складного речення: контекст мовотворчості Марка Вовчка і лінгводидактика. Магістерська робота, Філологічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3890
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі проаналізовано питальність як синтаксичну категорію, що виражає запит інформації й реалізується у структурі складного речення; досліджено складносурядні конструкції, що виражають однофункційну та різнофункційну питальну модальність; схарактеризовано складнопідрядні речення в аспекті диференціації пряма / непряма питальність; окреслено можливості поєднання предикативних одиниць з питальністю в складному безсполучниковому реченні. На широкому ілюстративному матеріалі, дібраного з творів Марка Вовчка, досліджено первинні та вторинні функції питальності, зосереджено увагу на експресивності складних конструкцій, одна з предикативних частин яких становить риторичне запитання ‒ емоційноекспресивне ствердження чи заперечення. З використанням мовотворчості Марка Вовчка та з опертям на найновіші дослідження в методиці викладання української мови репрезентовано лінгводидактичні засади та методичні рекомендації щодо вивчення складного речення в закладах загальної середньої освіти, запропоновано методи й прийоми для ефективного їх використання в шкільній практиці, представлено систему вправ і завдань, інноваційний лінгводидактичний інструментарій для успішного засвоєння знань про складне речення як синтаксичну одиницю в ЗЗСО.uk_UA
dc.description.sponsorshipсучасної української мовиuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectпитальністьuk_UA
dc.subjectпервинні / вторинні функціїuk_UA
dc.subjectмодальністьuk_UA
dc.subjectскладне реченняuk_UA
dc.subjectскладносурядне реченняuk_UA
dc.subjectскладнопідрядне реченняuk_UA
dc.subjectскладне безсполучникове реченняuk_UA
dc.subjectриторичне запитанняuk_UA
dc.subjectМарко Вовчокuk_UA
dc.subjectметодичний інструментарійuk_UA
dc.subjectвправи та завданняuk_UA
dc.subjectлінгводидактикаuk_UA
dc.titleРеалізація питальності в структурі складного речення: контекст мовотворчості Марка Вовчка і лінгводидактикаuk_UA
dc.title.alternativeThe study of interrogativeness within a complex sentence: the context of Marko Vovchko language creation and linguodidacticsuk_UA
dc.typeThesisuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record