Show simple item record

dc.contributor.authorБоднарук, Ірина Миколаївна
dc.date.accessioned2022-05-06T11:24:46Z
dc.date.available2022-05-06T11:24:46Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.issn2220-6310
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4319
dc.description.abstractУ статті розглядається процес формування вмінь художньо-педагогічного аналізу музичних творів під час вивчення студентами різних фахових музичних дисциплін. Досліджуються погляди науковців щодо визначення сутності та змісту поняття «художньо-педагогічний аналіз», його впливу на розвиток музичного сприймання школярів. Визначаються основні педагогічні умови, які сприяють ефективному формуванню у майбутнього фахівця вмінь художньо-педагогічного аналізу музичних творів. До таких умов віднесено: забезпечення ґрунтовної музично-теоретичної підготовки студента; засвоєння студентом методичних знань щодо особливостей музичного сприймання учнів і специфіки організації з ними процесу слухання музики; професійно-педагогічну спрямованість викладання фахових музичних дисциплін; постійне закріплення набутих студентом вмінь у практичній діяльності. Описуються основні форми роботи, які формують у майбутніх фахівців вміння художньо-педагогічного аналізу музичних творів. Виділяються найбільш типові недоліки при написанні студентами анотацій та здійсненні усного аналізу музичних творів під час аудиторних занять і проходження різних видів педагогічної практики. Наголошується на тому, що формування у студента вищезазначених вмінь має здійснюватися систематично протягом усього періоду навчання у закладі вищої освіти.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherДуховність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 1 (100). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. С. 24–33.uk_UA
dc.subjectхудожньо-педагогічний аналіз, заклад вищої освіти, музично-теоретична підготовка, професійно-педагогічна спрямованість навчання, методичний аналіз навчального матеріалу, фахові музичні дисципліниuk_UA
dc.titleФормування у майбутнього вчителя музичного мистецтва вмінь художньо-педагогічного аналізу музичних творівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record