Show simple item record

dc.contributor.authorНікоряк, Наталія
dc.date.accessioned2022-06-16T07:53:11Z
dc.date.available2022-06-16T07:53:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationНікоряк Н.В. Принцип новелізації в інтермедіальному діалозі літератури і кіно: “Велике горе маленької жінки” & “А сніг летить”. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник. Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2022. Вип. 36. С.107–113.uk_UA
dc.identifier.issn2663-5682
dc.identifier.issn2663-5690
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4497
dc.description.abstractНаголошено, що в останні десятиліття в українському літературознавстві активно функціонують міждисциплінарні практики аналізу літературних текстів, що знаходяться на межі різних мистецьких систем. Це аргументується загальною тенденцією мистецтва до міжвидової трансгресії, що спричиняє ускладнення принципів організації текстів, які не лише запозичують, інтерпретують, й креативно деформують коди різних видів мистецтв. Проаналізовано специфіку новелізації (створення літературного тексту на основі фільму чи його лібрето/ кіносценарію) Іриною Цілик («А сніг летить») кінотексту «Велике горе маленької жінки» (1929). Констатовано, що авторкою створено оригінальний текст, який постає доволі складним конструктом, позаяк зазнає подвійного кодування – кінематографічного й літературного. І. Цілик, зберігаючи фабулу кінематографічної історії, перено- сить її в сучасні реалії, наповнюючи сучасним змістом. Якщо кіноновела концентрується на зображенні епізодів життя «маленької жінки» під час громадянської війни початку ХХ ст., то письменниця описує життя героїні в контексті російсько-української війни початку ХХІ ст. Отже, спостерігаємо часткові зміни на тематичному та сюжетному рівнях, у зрізах хронотопу та персоносфери. Підкреслено, що трансформації відбуваються й на наративному рівні. Сучасна письменниця вдається до гомодієгетичної (першоособової) нарації, тому літературна версія постає як оповідь-сповідь, розповідь-спогад, що вирізняється глибоким психологізмом і ліризмом, притаманним жанру новели. Крім того, поступово рожгалу- жуючи сюжетну лінію, апелюючи навіть до зображення внутрішнього світу героїні, основну увагу І. Цілик зосе- реджує не на зовнішній подієвості, а на внутрішньому «проживанні» реалій війни. Досягненню такого ефекту сприяють прийоми ретроспекції, внутрішнього монологу, «потоку свідомості», що в цілому ускладнюють компо- зиційну організацію літературної версії кіноновели.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра зарубіжної літератури та теорії літературиuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherОдеса : Видавничий дім “Гельветика”uk_UA
dc.subjectжанрuk_UA
dc.subjectновелізаціяuk_UA
dc.subjectретроспекціяuk_UA
dc.subjectкіноновелаuk_UA
dc.subject«Велике горе маленької жінки»uk_UA
dc.subject«А сніг летить»uk_UA
dc.subjectІрина Ціликuk_UA
dc.titleПринцип новелізації в інтермедіальному діалозі літератури і кіно: “Велике горе маленької жінки” & “А сніг летить”uk_UA
dc.title.alternativeThe Principle of Novelization in an Intermedial Dialogue of Literature and Cinema: “Big Grief of a Little Woman” & “And the Snow Flies”.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record