Show simple item record

dc.contributor.authorМосейчук, Юрій
dc.contributor.authorКоролянчук, Андрій
dc.date.accessioned2022-07-01T10:46:32Z
dc.date.available2022-07-01T10:46:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationМосейчук Ю. Ю., Королянчук А. В. ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ. ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА. 2022. Т. 3, № 44. С. 98–101.uk_UA
dc.identifier.issn2663-6085
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4535
dc.description.abstractЕфективна підготовка фахівців у вищому навчальному закладі вимагає створення умов інтенсивної та напруженої творчої праці без перевантаження й перевтоми з великими затратами фізичного здоров’я, малорухливістю, одноманітністю робочої пози протягом тривалого часу. Рівень якості фізичної активності постійно коливається під впливом чималої кількості чинників: фізичне навантаження, екологічні аспекти, фізичні дані осіб. Покращити ситуацію можна за рахунок засобів фізичної культури, що сприятимуть підтримання високої навчальної активності, збільшення стійкості та працездатності студентів. Фізичні вправи у даній ситуації є головною протидією негативним наслідкам гіпокінезії та ін. Рівень фізичного розвитку у кожної людини індивідуальний і залежить не лише від антропометричних даних. Великий вплив на якість рухової активності має колектив та оточуюче середовище. Методично пра- вильно побудовані та проведені заняття з фізичної культури сприяють активному розвитку фізичних якостей, умінь та навичок студентської молоді, формування мотиваційної бази щодо формування інтересу та бажання до самостійних занять руховою активністю. Тому використовуючи основні засоби фізичного виховання, такі як фізичні вправи, природні сили природи, гігієнічні чинники, викладач фізичного виховання формує необ- хідні уміння і навички, розвиває професійно значущі якості, сприяє морфо-функціональному вдосконаленню організму виховує стійкий інтерес і потребу у систематичних заняттях фізичною культурою, залучає до придбання спеціальної системи знань й використання їх у суспільній практиці й повсякденному житті студента. Слід зауважити, що виконання окремих видів фізичних вправ потребує певних рухових якостей: сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності та їх комбінацій. В роботі детально проаналізовано рухові якості та наведено приклади фізичних вправ для покращення їхньої якості.uk_UA
dc.description.sponsorshipФізичної культури та основ здоров'яuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інноваційuk_UA
dc.subjectфізична активність, фізичні якості, рухова активність, спорт, здоров’я.uk_UA
dc.titleВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВuk_UA
dc.title.alternativeTHE INFLUENCE OF MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT ON THE FORMATION OF PHYSICAL QUALITIES OF STUDENTSuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record