Show simple item record

dc.contributor.authorЧубрей, Олександра
dc.date.accessioned2022-07-06T09:26:22Z
dc.date.available2022-07-06T09:26:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationЧубрей О. С. Генезис професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 17, т. 1. С. 176–180.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4561
dc.description.abstractстатті запропоновано власну періодизацію становлення та розвитку системи професійної підготовки майбутніх учителів географії. Основою цієї періодизації є не тільки зміни в суспільному житті України, а й розвиток географічної освіти як системи з якісними зрушеннями у змісті, підходах до вивчення явищ, методах навчання на різних етапах розвитку, зумовленими передусім реформами освіти. Проаналізувавши наукові погляди видатних науковців в галузі професійної підготовки майбутніх вчителів географії в історичній ретроспективі та доповнивши їх результатами сучасних психолого-педагогічних досліджень, ми пропонуємо власну періодизацію, яка охоплює п’ять етапів. Перший етап (1917–1941 роки) – становлення професійної підготовки майбутніх вчителів географії як системи. Для цього періоду характерне виникнення системи педагогічної освіти й нова номенклатура педагогічних спеціальностей із посиленням ролі географічних дисциплін.Другий етап (1944–1959 роки) – відновлення роботи системи підготовки майбутніх вчителів географії в післявоєнні роки та її реформування. В цей час зросла кількість годин на виконання практичних та семінарських занять, збільшився об’єм розробки нових навчальних планів і програм. Третій етап (1960–1990 роки) – етап розвитку системи університетської географічної освіти характеризується появою нових географічних напрямів (ландшафтний аналіз, природокористування, охорона природного середовища), активно розвиваються соціально-економічні дослідження. Великого значення набуває розвиток шкільної географічної освіти, в методику підготовки майбутніх вчителів географії запроваджено проблемний підхід, покращується матеріальна база та оновлюються технічні засоби навчання. Четвертий етап (1991–2005 роки) – етап функціонування системи професійної підготовки майбутніх вчителів географії в умовах незалежності України, який характеризується реформуванням змісту й цілей географічної освіти. Упродовж цього періоду переглядаються методичні засади підготовки майбутніх вчителів, шкільна географічна освіта спрямовується на професійну та творчу самореалізацію майбутнього громадянина. Зроблено перші спроби стандартизації вищої освіти та географічної зокрема. П’ятий етап (2005 рік – по даний час) – етап приєднання України до Болонського процесу та запровадження кредитно-модульної системи навчання. Відзначається приєднанням України до Болонського процесу та запровадженням кредитно-модульної системи навчання у вищу школу, що сприяє ефективній співпраці викладача та студента, збільшення часу їх спілкування в процесі навчання. Даний етап характеризується поглибленням фундаментальних і прикладних наукових досліджень у вищих навчальних закладах, оновленням освітньо-наукової інфраструктури, застосуванням наукових результатів у навчальний процес підготовки майбутніх вчителів географії в Україні.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.titleГенезис професійної підготовки майбутніх вчителів географії.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record