Recent Submissions

 • УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ 

  Саінчук, Наталія Валеріївна; Собкова, Наталія Дмитрівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-09-11)
  Методичні рекомендації містять питання для практичних занять, завдання для практичного виконання, тести і глосарій, що дозволять здобувачу закріпити теоретичні питання, які подаються викладачем на лекційних заняттях і ...
 • Ukraine in the system of modern international legal order and еuropean integration: problems of doctrine and practice in the context of humanitarian challenges 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-09-12)
  Збірник тез міжнародної наукової конференції-презентації монографії впорядковано за підсумками міжнародної конференції-презентації колективної монографії «Ukraine in the system of modern international legal order and ...
 • ПРАКТИКУМ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» 

  Петришин, Марта Йосипівна; Загайська, Галина Михайлівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-09-08)
  Практикум укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація». Навчальний посібник містить вправи і завдання, спрямовані на оволодіння уміннями і ...
 • УКРАЇНСЬКА МРІЯ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА 

  Пірен, Марія Іванівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-07-17)
  У виданні зібрано й осмислено низку історико-культурних фактів трагічного життя та героїчної боротьби українського народу за свою територію, культуру, мову, традиції, церкву, свободу, державу. Видання носить ...
 • ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-05-04)
  До збірника включено тези виступів науковців, представників органів місцевого самоврядування, студентів, присвячені розв’язанню проблем досягнення стабільного розвитку економіки завдяки використанню фінансових інструментів.
 • ЕКРАНІЗАЦІЇ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТ. 

  НІКОРЯК, Наталія Валеріанівна; САЖИНА, Алла Володимирівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-06-29)
  Пропоноване видання з курсів «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст.», «Кіноінтерпретації літературних творів», «Методика викладання зарубіжної літератури у ЗЗСО», «Література в системі мистецтва» ознайомлює з різними ...
 • Ukrainian Hogwarts: Вогняний кубок ОСС 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-06-22)
  У збірнику висвітлені результати студентських ідей у вигляді наукових матеріалів щодо актуальних проблем студентського самоврядування та шляхів їх вирішення. Видання адресоване студентам, а також усім учасникам освітнього ...
 • Фінанси страхових організацій 

  Федишин, Майя Пилипівна; Попова, Любов Василівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-06-16)
  Видання містить методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Фінанси страхових організацій» – вступ, план лекцій, основні терміни і поняття, завдання для самостійної роботи, практичні завдання, ...
 • Страхові послуги 

  Попова, Любов Василівна; Федишин, Майя Пилипівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-06-12)
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Страхові послуги» зорієнтовані на освітню програму підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Видання містить конспект ...
 • АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ. РИСУНОК 

  Салевич, Іван Миколайович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-06-15)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю Архітектура та містобудування та програмі дисципліни "Рисунок, живопис, скульптура". У стислій формі викладу та в логічній ...
 • КУЛЬТУРА ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ 

  Мафтин, Лариса Василівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-06-12)
  Видання містить завдання для перевірки начальних досягнень студентів, рівня засвоєння отриманих знань, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Культура фахового мовлення вчителя». Для студентів педагогічних закладів ...
 • ЛЕГКА АТЛЕТИКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ 

  Байдюк, Микола Юрійович; Галан, Ярослав Петрович; Молдован, Андрій Дмитрович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-05-29)
  Посібник містить матеріал лекційних занять з курсу «Легка атлетика з методикою викладання». У ньому розглянуто питання історії розвитку легкої атлетики, її місце в системі фізичного виховання учнівської та студентської ...
 • СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ У СОЦІОЛОГІЇ 

  Яремчук, Сергій Степанович; Лобанова, Алла Степанівна; Туленков, Микола Васильович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-05-05)
  Розглянуто джерела генезису і концептуальної еволюції системного світогляду, історичні етапи становлення та розвитку загальної теорії систем і системного аналізу, а також їхнє місце і роль у структурі сучасного наукового ...
 • МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (у питаннях і відповідях) 

  Туленков, Микола Васильович; Чепак, Валентина Василівна; Яремчук, Сергій Степанович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-05-05)
  У пропонованому посібнику в систематизованому та стислому вигляді розглядаються ключові категорії, поняття, терміни й напрями теорії та практики менеджменту соціальних організацій різних форм власності та видів ...
 • Молодіжна наука заради миру та розвитку 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-12-26)
  У Збірнику представлені результати теоретичних і практичних досліджень із широкого спектру напрямів: суспільні науки, гуманітарні науки та мистецтво, технічні науки, природничі науки, аграрні науки та ветеринарія, біологія ...
 • УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (тести) 

  Попович, Наталія Михайлівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-03-07)
  Навчальний посібник містить тести для самоперевірки та контрольної перевірки знань здобувачів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Для пошукувачів стаціонарного та заочного відділів, які навчаються за ...
 • УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

  Попович, Наталія Михайлівна; Гажук-Котик, Лілія Георгіївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-03-07)
  Пропонований посібник містить теоретичні відомості та практичні завдання (вправи, тести, тексти для редагування), що покликані підвищити у майбутніх фахівців не філологічних спеціальностей здатність ефективно використовувати ...
 • ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ КРЕСЛЕННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА В ЗЕМЛЕУСТРОЇ 

  Беспалько, Руслaн Іванович; Казімір, Іван Іванович; Мирончук, Катерина Василівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-05-08)
  Наведено загальні відомості щодо виконання лабораторних робіт курсу «Землевпорядне креслення та комп’ютерна графіка в землеустрої», а також методичні поради щодо виконання і оформлення землевпорядних робіт. Для студентів ...
 • МЕХАНІКА ҐРУНТІВ 

  Полевецький, Василь Васильович; Собко, Юрій Тарасович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-05-05)
  Конспект лекцій присвячений ключовим питанням механіки грунтів. Висвітлені способи та стадії будівництва та проектування, заходи з охорони праці, охорона навколишнього середовища. Для студентів 3 курсу освітнього рівня ...
 • «Платон мені друг, але істина дорожча»: теоретико-практичні та методологічні аспекти розвитку сучасних гуманітарних наук 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-04-13)
  У Збірнику представлені результати теоретичних і практичних досліджень у галузі сучасної гуманітаристики: філософії, літературознавства, лінгвістики, релігієзнавства, богослов’я, культурології та міждисциплінарних ...

View more