Now showing items 21-40 of 144

  • АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ 

   Щербанюк, Оксана Володимирівна; Вдовічен, Віталій Анатолійович; Гордєєв, Віталій Володимирович; Бзова, Лаура Георгіївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-07-29)
   Навчально-методичний посібник «Адміністративна юрисдикція місцевих загальних судів» містить опис навчальної дисципліни, програму дисципліни, матеріали за темами, плани практичних занять, методичні вказівки до виконання ...
  • Історія туризму 

   Заячук, Оксана Григорівна; Брик, Степан Дмитрович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-08-26)
   У запропонованому навчальному посібнику розглянуті основні віхи історії туризму з найдавніших часів до наших днів. Проаналізовано передумови розвитку туризму, особливості становлення сфери гостинності у різні періоди та ...
  • ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ 

   Нікіфоров, Петро Опанасович; Марич, Максим Григорович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-08-26)
   Видання присвячене надзвичайно важливій в сучасних умовах проблематиці поведінкових фінансів як особливої частини фінансової науки і практики. Вивчення та розуміння закономірностей поведінкових упереджень при прийнятті ...
  • ЗЕМЛЕРОБСТВО. Фактори життя рослин і родючість ґрунту 

   Смага, Іван Степанович; Черлінка, Василь Романович; Дмитрук, Юрій Михайлович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-08-26)
   У навчальному посібнику викладені питання про фактори та умови життя рослин, наведено поняття про основні закони землеробства. Розглянуто процеси формування та найпоширеніші прийоми регулювання водного, повітряного, ...
  • Організація і технологія надання послуг гостинності 

   Круль, Галина Ярославівна; Заячук, Оксана Григорівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-01)
   Запропоноване навчальне видання тематично розділене на три блоки: у першому розглянуто основні поняття сфери гостинності, в дру-гому висвітлено формування внутрішнього простору готелів, у третьому розділі розкрито процес ...
  • КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

   Бабін, Ігор Іванович; Білоскурська, Олена Валеріївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-01)
   Навчально-методичний посібник підготовлений викладачами кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Видання розроблене відповідно до робочої програми навчального курсу дисципліни ...
  • Етнолінгвістика: українська мова 

   Гриценко, Павло Юхимович; Руснак, Наталія Олександрівна; Руснак, Юлія Маноліївна; Струк, Іванна Михайлівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-06)
   У навчальному посібнику «Етнолінгвістика: українська мова» роз- глянуто низку питань наукової проблематики мова – мислення – культура. Через проблему назви (внутрішню форму слова) схарактеризовано гетерогенні угруповання ...
  • СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

   Марич, Максим Григорович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-13)
   Видання містить матеріали для самостійної роботи студентів під час вивчення курсу “Соціальне страхування” – вступ, зміст лекцій, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, контрольні питання, список рекомендованої ...
  • СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

   Марич, Максим Григорович; Кучерівська, Софія Степанівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-13)
   Видання містить вказівки для роботи студентів під час вивчення курсу “Соціальне страхування” – практичні завдання, тестові завдання. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  • Міждисциплінарна курсова робота з професійно-орієнтованих дисциплін 

   Марусяк, Наталія Леонідівна; Нікіфоров, Петро Опанасович; Бак, Наталія Андріївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-21)
   Видання містить методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, які навчаються за першим ...
  • Основи професійно-педагогічного спілкування з тренінгом 

   Костик, Любов Богданівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-21)
   У розділах навчального посібника, складеного для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта», представлені теми, які стосуються діяльності педагогів у закладі дошкільної освіти, формування у них практичних комунікативних ...
  • Основи професійно-педагогічного спілкування 

   Костик, Любов Богданівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-21)
   Дане видання складене для студентів психолого-педагогічних факультетів, вихователів, практичних психологів та інших фахівців, які спеціалізуються в галузі педагогіки та психології дошкільної освіти при вивченні курсу «Основи ...
  • ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

   Бак, Наталія Андріївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-21)
   У запропонованому виданні висвітлено питання, які стосуються функціонування податкової системи України. Подано тестові завдання, виконання яких сприятиме глибшому розумінню навчального матеріалу. Для здобувачів, які ...
  • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

   Ємчук, Тетяна Володимирівна; Чубрей, Олександра Степанівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-22)
   Пропоноване видання укладено відповідно до Освітньо-професійної програми «Географія»: 014.07 Середня освіта (Географія), галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка, затвердженої вченою радою Чернівецького національного університету ...
  • ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

   Нікіфоров, Петро Опанасович; Марич, Максим Григорович; Третякова, Олена Василівна; Харабара, Віолетта Миколаївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-22)
   Видання містить методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Гроші та кредит» – вступ, зміст лекцій, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, контрольні питання, список рекомендованої ...
  • ФІСКАЛЬНА ТА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

   Ткач, Євген Вікторович; Нікіфоров, Петро Опанасович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-23)
   Видання присвячене питанням фінансового регулювання економіки методами та інструментами фіскальної і монетарної політики. Таке регулювання базується на науковому підґрунті – ідеях, концепціях, теоріях, моделях – тобто на ...
  • ЗЕМЛЕРОБСТВО. Обробіток ґрунту і системи землеробства 

   Смага, Іван Степанович; Черлінка, Василь Романович; Нікорич, Володимир Андрійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-26)
   Посібник складається з 2-х частин: перша – обробіток ґрунту; друга – системи землеробства. В розділі обробіток ґрунту велика увага приділена грунтозахисній його спрямованості, енергозбереженню, вибору раціональних систем ...
  • ЗЕМЛЕРОБСТВО. Бур’яни і сівозміни 

   Смага, Іван Степанович; Черлінка, Василь Романович; Романюк, Василь Васильович; Цвик, Тетяна Іванівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-26)
   У навчальному посібнику висвітлено класифікацію, біологічні особли-вості бур’янів, агротехнічні та біологічні заходи боротьби з ними, а також застосування гербіцидів на посівах основних польових культур. Розкрито наукові ...
  • Програмне забезпечення об’єктiв кiберпростору. Мова програмування C 

   Галюк, Сергій Дмитрович; Круліковський, Олег Велерійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2022-09-29)
   Лабораторний практикум із об'єктозорієнтованого програмування мовою С відповідає навчальному плану дисципліни нормативної підготовки “Програмне забезпечення об'єктів кіберпростору” для студентів бакалаврату спеціальності ...
  • Ukraine in the system of modern international legal order and Еuropean integration : problems of doctrine and practice in the context of modern humanitarian challenges 

   CHEPEL, Olha; DRĂGHICI, Vasile; FEDOROVA, Alla; HORODYSKYI, Ivan; HNATIUK, Tetyana; ILIKA, Maryna; KARVATSKA, Svitlana; KYRYLIUK, Nataliia; KUZMA, Viktoriya; MALISKA, Marcos Augusto; MELENKO, Sergiy; MITSIK, Vsevolod; REPETSKYI, Vasyl; RUDENKO, Oksana; SHAHBAZJAN, Karina; STROICH, Mariia; SYROID, Tetiana; TORONCHUK, Ivan; VAITSEKHOVSKA, Oksana; VDOVICHEN, Vitalii; VESELOVSKYI, Bohdan; VОLОSHCHUK, Оksana; YAREMCHUK, Vitalii; ZADOROZHNA, Svitlana (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2022-10-04)
   The monograph considers the theoretical and practical aspects of the development of modern international law and the place of Ukraine in the and European integration. The monograph sheds light on the problems of doctrine ...