Recent Submissions

 • Французька мова для магістрів. Дослідження. Розуміння. Аналіз. Переклад. Редагування (французькою мовою) 

  Драненко, Галина Флорівна; Стефурак, Олена Валеріївна; Русна, Діана Андріївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2024-02-23)
  У виданні використано елементи літературознавчого, дискурсивного та перекладознавчого аналізу, особливий акцент робиться на застосуванні дослідницького підходу до вивчення французької мови на рівні С2. Метою підручника є ...
 • ЖИТЛОВЕ ПРАВО 

  Боднарук, Микола Іванович; Бурка, Альона Валентинівна; Орловський, Олег Ярославович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2024-02-26)
  Посібник підготовлений відповідно до робочої програми навчального курсу дисципліни «Житлове право» для спеціальності 081 «Право» та є завершеним навчальним виданням, необхідним і достатнім для повного вивчення курсу. Для ...
 • Біохімічні методи дослідження рослин 

  Волков, Роман Анатолійович; Панчук, Ірина Ігорівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-28)
  У навчальному посібнику наведені теоретичні основи методів (спектрометрія, центрифугування, хроматографія, електрофорез), які використовуються у дослідженнях з біохімії рослин. Детально описано широкий спектр методик, що ...
 • ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 

  Буднікевич, Ірина Михайлівна; Бурдяк, Олег Мирославович; Крупенна, Інга Анатолівна; Фень, Катерина Сергіївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-27)
  Методичні рекомендації містять загальні вимоги до проходження практики, сформульовані мета та завдання практики, обов’язки керівників та студентів-практикантів, форми та методи контролю за проходженням виробничої практики ...
 • АРЕАЛИ. ССАВЦІ 

  Добинда, Ірина Петрівна; Кирилюк, Сергій Миколайович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-28)
  У навчальному посібнику детально розглянуто представників чотирьох родин хижаків, зокрема ведмедевих, псових (вовчих), котових (котячих) і мустелових (куницевих). Подано загальні відомості про тварин, ареали їх поширення, ...
 • КОРПОРАТИВНІ СПОРИ 

  Одовічена, Яна Анатоліївна; Гетманцев, Олександр Валентинович; Анатійчук, Вікторія Василівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2024-02-07)
  Навчальний посібник підготовлений та розроблений відповідно до робочої програми навчального курсу дисципліни «Корпоративні спори» для спеціальності 081 «Право» та є завершеним навчальним виданням, необхідним і достатнім ...
 • Всесвітня історія. Ранній Новий час (ХVI – ХVIII ст.) 

  Сич, Олександр Іванович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2024-02-06)
  Навчальний посібник висвітлює низку важливих подій, явищ та процесів першого періоду історії Нового часу. Для бакалаврів історичних спеціальностей, які вивчають нормативний курс «Історія Нового часу», а також усіх, хто ...
 • Земля і землетруси 

  Кирилюк, Сергій Миколайович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-28)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються питання, які стосуються Землі як планети (внутрішня будова, рух у космічному просторі, цикли Міланковича тощо) і землетрусів (сейсмологія і сейсмометрія, методи передбачення ...
 • Lingua Latina Theologica. Латинська мова 

  СМОЛЬСЬКА, Лариса Юріївна; ОЛІЩУК, Роксоляна Леонідівна; ЧАКАЛ, Інеса Степанівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2024-01-04)
  У двомовному (латинсько-українському) підручнику міститься короткий виклад основ граматики класичної латинської мови з примітками на граматичні особливості християнської (Latīna Christiāna), середньовічної (Latīna mediaevālis) ...
 • ГЕОГІДРОМОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СТАНУ БАСЕЙНОВИХ СИСТЕМ МАЛИХ РІЧОК (НА ПРИКЛАДІ РІЧОК ГУКОВА, ДЕРЕЛУЮ ТА ВИЖЕНКИ) 

  Кирилюк, Олена Володимирівна; Кирилюк, Сергій Миколайович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-28)
  У монографії розглянуто низку важливих питань вивчення малих річок: русло-знавчі, екологічні та геоекологічні. Оцінено стан русел та заплав ключових басейно-вих систем малих річок Гукова, Дерелую та Виженки. Проведено ...
 • Теорiя ймовiрностей та математичної статистики: теорiя та практика (Вибранi роздiли) 

  Пукальський, Iван Дмитрович; Перун, Галина Михайлiвна; Лусте, Iрина Петрiвна; Яшан, Богдан Олегович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2024-01-26)
  Навчальний посiбник мiстить курс теорiї ймовiрностей згiдно з програмою курсу ”Теорiя ймовiрностей та математична статистика” для бакалаврiв. У посiбнику подано теоретичний матерiал, який супроводжується розв’язаними ...
 • МАРКЕТИНГ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ 

  Буднікевич, Ірина Михайлівна; Вардеванян, Вардан Альбертович; Кифяк, Олександр Васильович; Крупенна, Інга Анатолівна; Черданцева, Ірина Геннадіївна; Бабух, Ілона Борисівна; Зрибнєва, Ірина Павлівна; Тафій, Наталія Георгіївна; Бурдяк, Олег Мирославович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2021-06-24)
  У навчальному посібнику подано теоретичний та практичний матеріал, що охоплює ключові аспекти маркетингу. Розглянені основні концепції та характеристики маркетингу, основні види маркетингу, зміст і методи маркетингових ...
 • МАРКЕТИНГ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ: ПРАКТИЧНИЙ КУРС 

  Буднікевич, Ірина Михайлівна; Бабух, Ілона Борисівна; Бурдяк, Олег Мирославович; Вардеванян, Вардан Альбертович; Венгер, Євгеній Іванович; Гавриш, Ірина Іванівна; Зрибнєва, Ірина Павлівна; Кифяк, Олександр Васильович; Крупенна, Інга Анатолівна; Романюк, Надія Василівна; Черданцева, Ірина Геннадіївна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-07-09)
  Робочий зошит до навчального посібника «Маркетинг для бакалаврів» містить практичні завдання, що охоплюють ключові аспекти маркетингу: основні концепції та характеристики маркетингу, основні види маркетингу, зміст і методи ...
 • ГЕНЕТИКА 

  Язловицька, Людмила Степанівна; Волков, Роман Анатолійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-27)
  У навчальному посібнику викладені задачі з генетики, які допомагають засвоїти теоретичний матеріал, застосовувати генетичні знання на практиці, проводити генетичні дослідження, розвивають генетичне мислення. Представлені ...
 • ПРАВОВІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ: ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИВАТНОПРАВОВІ І ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 

  Unknown author (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-01-15)
  До збірника увійшли матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Правові виклики сучасності: вплив інформаційних технологій на приватноправові і публічно-правові відносини» (Чернівці, 24 листопада 2023 ...
 • ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ 

  Полевецький, Василь Васильович; Собко, Юрій Тарасович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2024-01-29)
  Конспект лекцій присвячений ключовим питанням інженерного захисту територій. Висвітлені способи та стадії будівництва та проектування, заходи з охорони праці, охорона навколишнього середовища. Для студентів 5 курсу ...
 • МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ВУШНИХ РАКОВИН 

  Кожакарь, Іван Юрійович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2024-01-22)
  У науково-методичному виданні викладено загальні положення, нормативні посилання, основні терміни, структуру висновку експерта, методи та стадії дослідження слідів вушних раковин в межах трасологічної експертизи, даний ...
 • Маркетинг англійською мовою. Marketing in English. 

  Гавриш, Ірина Іванівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-28)
  Методичні рекомендації містять рекомендовану літературу, опорний словник, практичні та усні, групові та індивідуальні завдання, завдання з технічного перекладу інформації на професійну (маркетингову) тематику, які спрямовані ...
 • Маркетингові дослідження 

  Буднікевич, Ірина Михайлівна; Бурдяк, Олег Мирославович; Крупенна, Інга Анатолівна; Гавриш, Ірина Іванівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-28)
  Методичні рекомендації містять загальні вимоги до проходження практики з маркетингових досліджень, сформульовані мета та завдання практики, обов’язки керівників та студентів-практикантів, форми та методи контролю за ...
 • НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗАНЯТТЯ З ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ГЕНЕТИКИ, ЗООЛОГІЇ ТА БДЖІЛЬНИЦТВА 

  Волков, Роман Анатолійович; Савчук, Галина Георгіївна; Тимочко, Леся Іванівна; Череватов, Олександр Володимирович (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-12-28)
  Видання містить опис методів збору і фіксації тварин, їхньої камеральної обробки, правила визначення тварин для зоологічних досліджень; методи збору рослин, оформлення та збереження гербарію для популяційно-генетичних ...

View more