Show simple item record

dc.contributor.authorГордєєв, Віталій Володимирович
dc.contributor.authorГураленко, Наталія Анатоліївна
dc.date.accessioned2022-11-06T10:03:59Z
dc.date.available2022-11-06T10:03:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationГордєєв В.В., Гураленко Н.А. Основні особливості адміністративного судочинства. Держава та регіони. 2021. №4 (74). С.112 – 117uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4996
dc.description.abstractHuman rights, freedoms, and their guarantees determine the content and direction of the state. Such activities are implemented through administrative proceedings, the features of which allow providing an effective way to protect the rights of participants in administrative proceedings. The fundamental feature of administrative justice, which in principle gives it specific features, is determined by the rules of proving. The purpose of this article is to clarify the list of the fundamental specific features of administrative proceedings based on the analysis of the law, the views of scholars and case law. The scientific novelty of the decision is a comprehensive approach to clarifying the features of administrative proceedings, in particular: analysis of law, views of scholars and case law to establish the fundamental specific features of administrative justice, which provides an effective way to protect the rights in the administrative proceedings. The fundamental features in the administrative proceedings are the term of application, distribution of court costs, special consideration of administrative cases of complexity, standard and typical cases, the presence of written or abbreviated cases, court fees, features of certain categories of administrative cases, judicial control etc. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Така діяльність реалізується через адміністративне судочинство, особливості з’ясування якого дозволяє забезпечити ефективний спосіб захисту прав учасників судового адміністративного процесу. Основна особливість адміністративної юстиції, що принци- пово надає їй специфічних ознак, обумовлюється правилами доказування. Метою написання статті є з’ясування переліку основних специфічних властивостей адміністративного судо- чинства на підставі аналізу норм права, поглядів вчених та судової практики. Наукова нови- зна дослідження полягає комплексному підході до з’ясування особливостей адміністратив- ного судочинства, зокрема: аналізі норм права, поглядів вчених та судової практики задля встановлення основних специфічних властивостей адміністративної юстиції, з’ясування яких дозволяє забезпечити ефективний спосіб захисту прав учасників адміністративного процесу. Основними особливостями адміністративного судочинства є строк звернення до суду, розподіл судових витрат, особливий розгляд адміністративної справи незначної складності (малозначна справа), типової та зразкової справи, наявність письмового або ж скороченого провадження, розмір судового збору, особливості провадження окремих кате- горій адміністративних справ, судовий контроль, право позивача подати до суду заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повнова- жень - відповідачем на виконання такого рішення суду тощо. Доказування в адміністратив- ному судочинстві – це регламентований нормами Кодексу адміністративного судочинства України та обумовлений принципами рівності, змагальності, диспозитивності, офіційного з’ясування всіх обставин справи, презумпцією вини суб’єкта владних повноважень порядок збору та подання для аналізу суду інформації про певні події, дії або стан.uk_UA
dc.subjectособливість, адміністративне судочинство, доказування, принципи, презумпція виниuk_UA
dc.subjectKey words: peculiarity, administrative proceedings, proving, principles, presumption of guilt.uk_UA
dc.titleОсновні особливості адміністративного судочинстваuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record