Show simple item record

dc.contributor.authorЄмчук, Тетяна Володимирівна
dc.contributor.authorЯчнюк, Марина Олександрівна
dc.contributor.authorЧубрей, Олександра Степанівна
dc.date.accessioned2022-11-08T12:04:13Z
dc.date.available2022-11-08T12:04:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationЄмчук Т.В., Чубрей О.С., Ячнюк М.О.(2022) Діагностика здатності майбутніх вчителів географії до професійного самовдосконалення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 86. Київ : Видавничий дім «Гельветика».С 77-84.                                        uk_UA
dc.identifier.issn2311-5491
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5105
dc.description.abstractРозглядаються результати дослідження здатності до професійного самовдосконалення майбутніх вчителів географії. Текст роботи засвідчує актуальність проблеми професійного самовдосконалення майбутнього вчителя географії, здатного удосконалювати самого себе, свою професійну майстерність через свідомі зусилля. Професійне становлення майбутнього вчителя географії відбувається у закладах вищої освіти, коли у нього формується позитивне ставлення до себе, до дітей, до професії вчителя. Успішність професійного становлення здобувачів освіти залежить від того, який сенс несе для них професія вчителя, яким розкриваються і реалізуються їх потенційні сили в навчальному процесі. Якщо майбутні вчителі географії активно і систематично займаються самовдосконаленням, тобто розпізнають себе як суб’єкта майбутньої педагогічної діяльності, це, в свою чергу, сприяє їх зростанню, нагромадженню педагогічного професіоналізму. Готовність майбутніх вчителів географії до професійного самовдосконалення є властивістю особистості, яка пояснює цілеспрямовану теоретичну і практичну діяльність особистості. Такий процес є безперервний. Також, важливе місце у професійному самовдосконаленні відіграє самоосвіта. Самоосвіта скерована на інтелектуальний розвиток особистості і розкриває потенціал здобувача. Це допомагає формуванню якостей, що забезпечують саморозвиток особистості та самореалізацію у майбутній професійній діяльності. Також у роботі проведений аналіз анкетування серед здобувачів вищої освіти на виявлення здатності до професійного самовдосконалення. Визначено, що основна частина здобувачів відчуває потребу у професійному самовдосконаленні, оскільки це унеможливить конкурентоспроможність майбутнього вчителя географії на ринку праці та нейтралізує труднощі в майбутній професійній діяльності.uk_UA
dc.description.sponsorshipЕкономічної географії та екологічного менеджментуuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectпрофесійне самовдосконаленняuk_UA
dc.subjectмайбутні вчителі географіїuk_UA
dc.subjectздобувачі вищої освітиuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectвища освітаuk_UA
dc.subjectпрофесійна діяльністьuk_UA
dc.titleДІАГНОСТИКА ЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯuk_UA
dc.title.alternativeDiagnosis of the ability of future geography teachers to professional self-improvementuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record