Show simple item record

dc.contributor.authorБіленкова, Лідія
dc.contributor.authorКостащук, Оксана
dc.date.accessioned2022-11-08T14:56:08Z
dc.date.available2022-11-08T14:56:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationСтаття присвячена одній із актуальних та важливих тем у процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів – лідерство в освітньому процесі. У статті здійснено психолого-педагогічне обґрунтування теоретико-методологічної сутності поняття активна лідерська позиція та особливостей підготовки майбутніх вчителів початкових класів-лідерів. Розкрито суть таких понять як лідер, лідерство, активна лідерська позиція. Закцентовано увагу на значимості формування активної лідерської позиції майбутнього вчителя початкових класів відповідно до вимог нової генерації учнів покоління Z, як публічної людини, яка захоплює, спрямовує, мотивує. Охарактеризовано у даному контексті і кардинальну зміну статусу вчителя початкових класів, як фасилітатора через забезпечення ефективної групової комунікації, коуча у ролі помічника в досягненні поставленої мети, ментора через готовність ділитися з дитиною молодшого шкільного віку власним досвідом, тьютера – допомога у формуванні цілісної особистості через формування інтелекту, волі, емоцій, фізичний і духовний розвиток, в загальному, як провідника в індивідуальній освітній траєкторії розвитку особистості учня початкової школи. Проаналізовано аспекти емоційного інтелекту, що лежать в основі реалізації стилів лідерства майбутнього вчителя початкових класів (директивний, надихаючий, підтримуючий, демократичний, підганяючий, консультативний). Основну увагу зосереджено на формуванні активної лідерської позиції майбутнього вчителя початкових класів у закладах вищої освіти через етапи саморозвитку (внутрішнє лідерство, ситуативне лідерство, командне лідерство, стратегічне лідерство), реалізацію студентоцентрованої особистісно-розвивальної стратегії освітнього процесу в закладі вищої освіти, забезпечення організаційнопедагогічних умов (організаційно-діяльнісні, психолого-педагогічні), використання освітніх технологійuk_UA
dc.identifier.issnISSN: 2663-6085 (Print) 2663-6093 (Online)
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5119
dc.description1uk_UA
dc.description.abstract1uk_UA
dc.description.sponsorship1uk_UA
dc.publisherНауковий журнал «Інноваційна педагогіка»uk_UA
dc.relation.ispartofseriesПричорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Том 1. Видавничий дім «Гельветика». 2022. С.9-13;48
dc.subjectлідер, лідерство, активна лідерська позиція, етапи формування активної лідерської позиції, стилі лідерства, умови формування активної лідерської позиції майбутніх вчителів початкових класів, освітні технології.uk_UA
dc.titleФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record