Show simple item record

dc.contributor.authorKrainii, Pavlo
dc.date.accessioned2022-11-08T20:57:17Z
dc.date.available2022-11-08T20:57:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationКонституція України : Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ від 26.02.2016 р. № 68/2016. URL: https://www.president.gov.ua/documents/682016-19805. Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації : Постанова від 03.11.2010 р. № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2019-п#Text. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва №826/7186/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71515541 (дата звернення: 07.09.2021). Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва №826/11934/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72618985 (дата звернення: 07.09.2021).uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5124
dc.description.abstractЗалучення незалежної від влади громадськості для формування нею штату професійних суддів, надання їй інструментів впливати на процеси прийняття відповідних рішень, і, найголовніше, підтвердження чи спростування рівня доброчесності кандидата на посаду судді, його високих моральних якостей є прогресивним кроком. Він спрямований на підвищення рівня довіри громадян як до судової влади загалом так і до окремого судді зокрема. Залучення громадськості до участі у здійсненні відповідними органами влади своїх функцій є новим механізмом у вітчизняній правовій системі. Показовим є створення Громадської ради доброчесності (далі – ГРД), яка була абсолютно новою інституцією та спрямована на демонстрацію максимальної фаховості, незалежності, об’єктивності під час здійснення конкурсного добору на посади суддів. Ідея її створення була підтримана як розробниками законопроекту «Про судоустрій та статус суддів» так й представниками різноманітних міжнародних інституцій: USAID, Консультативна рада Європейських суддів тощо.uk_UA
dc.subjectсудоустрійuk_UA
dc.subjectгромадські радиuk_UA
dc.subjectГромадська рада доброчесностіuk_UA
dc.titleДо питання про адміністративно-правовий статус Громадської ради доброчесностіuk_UA
dc.typeOtheruk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record