Show simple item record

dc.contributor.authorЦуркан Таісія, Каралаш Інна
dc.date.accessioned2022-11-21T17:02:03Z
dc.date.available2022-11-21T17:02:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationМіжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкаuk_UA
dc.identifier.issn2308-4863
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5988
dc.description.abstractСтаття порушує проблему адаптації учнів п’ятого класу до навчання. Здійснено дефінітивний аналіз ключового поняття теми. Окреслено власне бачення феноменів «соціальна адаптація» та «шкільна адаптація». Автори розглядають дефініцію «адаптована дитина» як таку дитину, яка пристосована до повноцінного розвитку свого особистісного, фізичного, інтелектуального потенціалу в навчальному середовищі закладу освіти. Установлено, що результатом адаптації є «адаптованість», яка включає систему якостей особистості, умінь і навичок, що забезпечують успішність подальшої життєдіяльності дитини в школі. Виділено три основні етапи адаптації. Охарактеризовано рівні адаптації школярів: високий рівень адаптації (учні з високим рівнем розвитку навчальної мотивації й довільності з високою, достатньою та середньою успішністю, мають адекватну самооцінку й високий статус у класі); середній рівень адаптації (учні з високим рівнем розвитку довільності, недостатньою навчальною мотивацією (індиферентне ставлення до школи), з високою, достатньою й середньою успішністю, що мають адекватну самооцінку, нормальний або підвищений рівні тривожності й середній статус у класі); низький рівень адаптації (учні з недостатнім рівнем регуляції власної поведінки (вседозволеністю) й відсутністю інтересу до школи при наявності задовільних або незадовільних оцінок, мають високий рівень тривожності, пов’язаний із незадоволеністю своїм образом «Я», неадекватною самооцінкою, і низький соціометричний статус). Висвітлено питання шкільної дезадаптації, яку автори розуміють як утрату дитиною навчальної мотивації, низьку успішність, конфліктність у спілкуванні з учителями й однолітками, схильність до асоціальної поведінки, низьку самооцінку, переважання негативного емоційного самопочуття. Визначено фактори адаптації молодшого школяра до навчання в п’ятому класі: фактори зовнішнього середовища, педагогічні чинники, сім’я й групи однолітків. До групи суб’єктивних факторів увійшли: стан здоров’я, вікові та індивідуальні особливості учнів, рівень тренованості їхніх адаптаційних можливостей.uk_UA
dc.publisherАктуальні питання гуманітарних наук.uk_UA
dc.relation.ispartofseries42,;Т.2.
dc.subjectадаптація, соціальна адаптація, молодший школяр, п’ятикласник, дезадаптація.uk_UA
dc.titleПсихологічні особливості адаптації учнів п’ятого класу до навчальної діяльностіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record