Show simple item record

dc.contributor.authorЦибанюк, Олександра Олександрівна
dc.date.accessioned2022-11-22T19:39:49Z
dc.date.available2022-11-22T19:39:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn2706-7750 (Print)
dc.identifier.issn2664-9128 (Online)
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6068
dc.description.abstractУ статті проаналізовані не-обхідність і вагомість використанняінноваційних методик фізичного ви-ховання дітей у сучасних закладахдошкільної освіти на прикладі їзди насамокаті та флорболу. Автори дово-дять, що впровадження у практикуроботи різноманітних інноваційнихздоров'язбережувальних технологій(фітбол аеробіка, степ аеробіка тощо;пальчикову, дихальну гімнастику,гімнастику для очей, елементи хатха-йоги тощо) – один з пріоритетних на-прямів роботи дошкільного навчаль-ного закладу. Важливо, що у статтівизначений вік, з якого рекомендова-но займатись цією вправою, обґрун-тований алгоритм вивчення безпосе-редньо їзди на самокаті у фізичномувихованні дошкільника. Надані реко-мендації щодо поетапного опануван-ня знаннями, уміння та навичкамивільного прокачування, гальмування,виконання поворотів і зупинок тощоuk_UA
dc.publisherОсвітні Обрії.uk_UA
dc.relation.ispartofseriesТом 54 № 1 (2022);
dc.subjectалгоритм, вправи,дитячий заклад, дошкільний вік, само-кат, флорбол.uk_UA
dc.titleВикористання інноваційних методик фізичного виховання у сучасному закладі дошкільної освіти.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record