Show simple item record

dc.contributor.authorМудра, Алла Миколаївна
dc.date.accessioned2023-01-20T10:33:57Z
dc.date.available2023-01-20T10:33:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6444
dc.description.abstractПроцеси соціально-економічних і культурних перетворень, що розвиваються в сучасному суспільстві, їх динамізм впливають на підвищення вимог до особистості, яка повинна бути творчою, займатися саморозвитком і самовдосконаленням. Суспільству необхідні громадяни, здатні по-новому поглянути на вирішення нагальних проблем, вести за собою. У зв'язку з цим особливої важливості набуває вивчення лідерства серед молодших школярів, оскільки саме у цьому віці закладаються та формуються основи лідерського потенціалу, який згодом розкривається у дорослому житті. Проблема лідерства викликає великий інтерес у науковій громадськості та у широких верствах населення. Сучасне життя висуває перед новим поколінням такі завдання, які вимагають функціональної участі у житті, у взаємодії з людьми і соціальними інститутами у багатьох сферах життя. У Державному стандарті початкової загальної середньої освіти на перший план висувається набуття особистих і метапредметних результатів навчання, за підтримки яких, вже в молодших класах дитина зможе самостійно справлятися з такими життєвими труднощами, як непорозуміння в колективі, орієнтація в потоці навчальної інформації. Важливе місце серед індивідуальних результатів початкової освіти займають і якості особистості, які необхідні дитині для успішної організації та здійснення різних видів діяльності в колективній та груповій роботі. Розвиток суспільної енергійності, лідерської цілеспрямованості у дитини актуально вже у молодшому шкільному віці. Саме в цей період закладається фундамент майбутньої особистості, розвивається різноманіття відносин до людей, різних видів діяльності, самого себе. У зв'язку з цим, інноваційна педагогічна практика має базуватися на особистісно-орієнтовану освіту, з позиції якої, дитина сприймається як суб'єкт педагогічного процесу, де найважливіший інтерес приділяється створенню оптимальних умов інтелектуального, соціального, емоційного розвитку підростаючої особистості. Вивчення механізмів прояву енергійності дитини, процесу розвитку лідерського потенціалу дітей має винятково важливе значення для пошуку ефективних шляхів та засобів, які сприяють становленню ініціативної особистості. Наявність лідерських якостей у школяра дозволить йому почуватися впевнено, гармонійно розвиватися, сміливо висувати перед собою цілі, які, на перший погляд, видаються недоступними. Нині проблема раннього виявлення, розвитку та виховання майбутніх лідерів активно досліджується у педагогіці та психології різних країн світу. Зростає її популярність у вітчизняній науці та освітній практиці. У наукових дослідженнях та в повсякденній свідомості підготовка майбутніх лідерів дедалі більше сприймається як стратегічне державне завдання. З її вирішенням пов'язують сподівання на прогрес суспільства.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра педагогіки та методики початкової освітиuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.titleФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИuk_UA
dc.typeOtheruk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record