Show simple item record

dc.contributor.authorБеспалова, Оксана
dc.contributor.authorБугаєнко, Тетяна
dc.contributor.authorКурнишев, Юрій
dc.contributor.authorLiannoi, Mykhailo
dc.contributor.authorLastochkina, Elena
dc.date.accessioned2021-09-06T12:37:26Z
dc.date.available2021-09-06T12:37:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationО. О. Беспалова, Т. В. Бугаєнко, О. В. Ласточкіна, Ю. А. Курнишев, М. О. Лянной Теоретичний складник формування готовності спеціалістів з ерготерапії до роботи з пацієнтами із полі травмами. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 72. Т. 1. С. 27-33uk_UA
dc.identifier.issn1992-5786
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/667
dc.description.abstractУ статті розкрито актуальні питання формування професійних компетентностей спеціалістів з ерготерапії до роботи з пацієнтами із політравмами. Головною метою роботи є розроблення змістово-функціональної моделі формування готовності спеціалістів ерготерапії до роботи з пацієнтами із політравмами. Під час конструювання педагогічної моделі формування готовності фахівців з ерготерапії до роботи з пацієнтами, що набули політравм, ми виходили із розуміння педагогічної моделі як уявної системи, яка імітує чи відображає певні властивості, ознаки, характеристики об’єкта дослідження або принцип його внутрішньої організації чи функціонування та презентується у вигляді культурної форми, яка притаманна певній соціокультурній практиці. Дослідження організоване в період з вересня 2019 по червень 2020 рр. у декілька етапів. Упродовж першого етапу дослідження членами науково-дослідної групи здійснено аналіз, синтез та узагальнення науково-методичної та спеціальної літератури (моніторинг інтернет-ресурсів) у вибраному напрямі дослідження, що дало змогу нам скорегувати план основного етапу дослідження. На другому етапі дослідження нами визначено та обґрунтовано сутність та структуру педагогічної моделі формування готовності майбутніх ерготерапевтів до роботи з пацієнтами, що зазнали політравм. Під час третього етапу дослідження розроблено педагогічну модель формування готовності спеціалістів з ерготерапії до роботи з пацієнтами із політравмами (на прикладі здобувачів вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»). З огляду на вищевикладене змістово-функціональна модель формування готовності спеціалістів з ерготерапії до роботи з пацієнтами із політравмами у ЗВО містить цільовий, організаційно-змістовий та результативно-оцінний блоки. Слід зауважити, що вищезазначену модель ми подаємо як схематичне зображення процесу формування професійних компетентностей спеціалістів з ерготерапії, який зорієнтований на їхню готовність до практичної діяльності. Члени науково-дослідної групи сподіваються, що розроблена змістово-функціональна модель забезпечить формування необхідних професійних компетентностей у спеціалістів з ерготерапії до роботи з пацієнтами із політравмамиuk_UA
dc.description.sponsorshipФізичної культури та основ здоров'яuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherПедагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць, Запоріжжяuk_UA
dc.subjectготовність, ерготерапія, здобувачі вищої освіти, компоненти готовності, критерії, педагогічна модель, практичний складник, спеціалісти, теоретичні аспектиuk_UA
dc.titleТЕОРЕТИЧНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕРГОТЕРАПІЇ ДО РОБОТИ З ПАЦІЄНТАМИ ІЗ ПОЛІТРАВМАМИuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record