Show simple item record

dc.date.accessioned2023-03-10T18:42:31Z
dc.date.available2023-03-10T18:42:31Z
dc.date.issued2022-12-07
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6724
dc.descriptionЗахід організований Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича за підтримки Міністерства культури і інформаційної політики України, Міністерства освіти і науки України, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та Українського Національного комітету ІКОМОС. Мета Конференції - міждисциплінарне обговорення ключових проблем охорони культурної спадщини на національному та міжнародному рівнях; вплив та результат впровадження механізмів Конвенції «Про охорону культурної і природньої спадщини» (16.11.1972) за останні 50 років та потенціал ефективності норм Конвенції в умовах глобальних викликів сьогодення. Ключовий напрям роботи Конференції – критична оцінка стану культурної спадщини України в умовах російської війни. Шляхи реалізації програм відновлення, реновації, реставрації, консервації та інших механізмів щодо охорони і збереження спадщини України. На особливу увагу заслуговували питання майбутнього української архітектури після перемоги у війні з росією. The event was organized by the Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University with the support of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine, the National Commission for UNESCO and the Ukrainian National Committee of ICOMOS. The objective of the Conference was an interdisciplinary discussion of key problems of cultural heritage protection at the national and international levels, the influence and result of the implementation of the Convention frameworks over the past 50 years, and the potential of the effectiveness of the Convention's norms in the conditions of today's global challenges. The key area of the Conference was a critical assessment of the state of cultural heritage of Ukraine under conditions of russian aggression, the ways of implementing the programs of restoration, renovation, conservation and other instruments for the protection and preservation of the Ukrainian heritage.uk_UA
dc.description.sponsorshipОрганізаційний комітет конференції: Петришин Роман Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Марусик Тамара Володимирівна – докторка історичних наук, професорка, проректорка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Фодчук Ігор Михайлович - доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва. Коротун Ірина Вадимівна – докторка архітектури, професорка, завідувачка кафедри архітектури і збереження об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Герегова Світлана Володимирівна – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України. Баланюк Юліана Сергіївна – кандидатка політичних наук, асистентка кафедри архітектури і збереження об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Conference organization committee: Petryshyn Roman - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Rector of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Marusyk Tamara - Doctor of Historical Sciences, Professor, Vice-rector of the Yuri Fedkovych Chernivtsi National University. Fodchuk Ihor - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Architecture, Construction, Decorative and Applied Arts. Korotun Iryna - Doctor of Architecture, Professor, Head of the Department of Architecture and Preservation of UNESCO World Heritage Sites. Geregova Svitlana - PhD, assistant professor of the Department of History of Ukraine. Balaniuk Yuliana - PhD, assistant at the Department of Architecture and Preservation of UNESCO World Heritage Sites.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковичаuk_UA
dc.titleЗБІРНИК ТЕЗ ТА МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «50-річчя Всесвітньої спадщини: уроки минулого, виклики сьогодення та перспективи»uk_UA
dc.title.alternativeCOLLECTION OF ABSTRACTS of International Scientific and Practical Conference "50th Anniversary of World Heritage: Lessons of the Past, Challenges of the Present and Prospects"uk_UA
dc.typeBookuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record