Навчально-методичне забезпечення дисциплін викладачами факультету

Recent Submissions

 • Менеджмент туризму 

  Unknown author (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2008)
  У посібнику висвітлюються теоретико-методологічні та організаційно-правові засади туристичного менеджменту; розглядаються основні поняття туризму, складові елементи туристичної індустрії; аналізуються чинники функціонування ...
 • Загальна геологія: практичний курс 

  Годзінська, Ірина; Чернега, Петро (Чернівецький національний унівеситет імені Юрія Фдьковича, 2022-06-30)
  Для студентів географічних, будівельних, гідрогеологічних та екологічних спеціальностей. Зміст запропонованого видання відповідає вимогам освітніх програм з курсів «Геологія загальна та історична», «Геологія з основами ...
 • Менеджмент туристичної індустрії: практикум 

  Руденко, В.П.; Підгірна, В.Н.; Наконечний, К.П.; Ємчук, Т.В.; Ячнюк, М.О.; Руденко, С.В.; Цепенда, М.М.; Данілова, О.М.; Бурка, В.Й.; Єремія, Г.І.; Паламарюк, М.Ю.; Чубрей, О.С.; Грицку, В.С.; Бучко, Ж.І.; Куцак, Ю.В.; Хникіна, М.В. (Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2023)
  У навчальному посібнику розкриті прикладні аспекти туристич- ного менеджменту, менеджменту туристичних ресурсів і суб’єктів туристичної індустрії, особливості державної політики та стратегія розвитку туризму в Україні. Для ...
 • ВИСОКОТОЧНІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ : Лабораторний практикум 

  Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Ранський, Микола Петрович; Сендзік, Юлія Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.148 с., 2023-11)
  Сучасний розвиток науки і техніки та вимоги сьогодення зумовлюють необхідність зведення складних інженерних споруд, які передбачають дотримання високої точності при їх будівництві, монтажі технологічного устаткування й ...
 • КАРТОГРАФІЯ : тестові завдання 

  Сухий, Петро Олексійович; Сендзік, Юлія Іванівна; Брик, Степан Дмитрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.132 с., 2023-03)
  Важлива складова навчального процесу у вузі – розробка форм, способів і засобів перевірки й оцінювання результатів навчання. Одним із видів контролю при вивченні курсу «Картографія» є поточний контроль, в якому, крім ...
 • ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

  Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Сендзік, Юлія Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.170 с., 2023-09)
  Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців усвідомлення необхідності та компетенцій вирішувати на первинних посадах типові завдання усіх напрямків професійної діяльності з обов’язковим дотриманням ...
 • АГРОБІЗНЕС І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ : Словник-довідник 

  Сухий, Петро Олексійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.280 с., 2023)
  Пропонований увазі читача словник-довідник «Агробізнес та земельні ресурси» містить визначення і тлумачення понад 1000 термінів і понять зі сфери агробізнесу, земельних ресурсів, землевпорядкування, земельного права, ...
 • МІЖНАРОДНІ АГРАРНІ РИНКОВІ ВІДНОСИНИ : Тестові завдання 

  Сухий, Петро Олексійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022.160 с., 2022)
 • Асистентська практика 

  Сухий, Петро Олексійович; Дарчук, Костянтин Вікторович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.48 с., 2023)
  Важливою ланкою практичної підготовки студентів рівня вищої освіти дру¬гий магістерський для спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій ОПП «Геодезія» асистентська практика. Під час цієї практики практично по¬глиб¬лю¬ються ...
 • ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ : Тестові завдання 

  Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Сендзік, Юлія Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.56 с., 2023-11-10)
  Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців усвідомлення необхідності та компетенцій виконувати на первинних посадах типові завдання усіх напрямків професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог ...
 • Вчення про ріки (річкова гідрологія) : Методичні вказівки до практичних занять 

  Костенюк, Людмила Володимирівна; Швець, Зоряна Мирославівна; Горшеніна, Людмила Володимирівна; Явкін, В'ячеслав Григорович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2007)
  Зміст методичних вказівок відповідає програмі з практичних занять курсам: “Вчення про ріки”, “Гідрологія гірських областей”, “Гідрологія суші”. Практичні роботи містять як теоретичні відомості із запропонованих тем, так ...
 • Менеджмент туристичної індустрії: практикум 

  Ємчук, Тетяна Володимирівна; Руденко, Валерій Петрович; Підгірна, Валентина Никифорівна; Наконечний, Костянтин Петрович; Ячнюк, Марина Олександрівна; Цепенда, Микола Михайлович; Данілова, Ольга Миколаївна; Бурка, Володимир Йосипович; Єремія, Ганна Іванівна; Паламарюк, Марія Юріївна; Чубрей, Олександра Степанівна; Бучко, Жанна Іванівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
  Пропонований увазі зацікавленого читача навчальний посібник-практикум є логічним продовженням виданого у 2019 р. підручника «Менеджмент туристичної індустрії» у 3-х частинах. Посібник послідовно розкриває прикладні ...
 • Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування 

  Кілінська, Клавдія Йосифівна; Смик, Оксана Степанівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади геоекологічної експертизи, розглядаються природні, історико-культурні та соціально-економічні складові рекреаційно-туристичного природокористування, ...
 • Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування 

  Unknown author (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади геоекологічної експертизи, розглядаються природні, історико-культурні та соціально-економічні складові рекреаційно-туристичного природокористування, ...
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  Аніпко, Наталія Петрівна; Король, Олександр Дмитрович; Скутар, Тетяна Дмитрівна; Руденко, Оксана Валеріївна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  У виданні розкрито організаційно-правові засади туроператорської, турагентської діяльності та сільського туризму, договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності. Розглянуто види страхування туристів, подано ...
 • Туристичне країнознавство. Західна та Північна Європа 

  Аніпко, Наталія Петрівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  У запропонованому виданні подано туристично-країнознавчу характеристику країн Західної та Північної Європи, а також інформацію про Світову спадщину ЮНЕСКО – матеріальну та нематеріальну. Другий і третій розділи містять ...
 • Етногеографія України (методичні вказівки до виконання практичних занять) 

  Джаман, Ярослав; Джаман, Ярослав Васильович; Dzhaman, Vasyl; Джаман, Василь Олексійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022)
  Розроблені методичні вказівки до виконання практичних робіт, що розкривають просторові особливості та відмінності: етнічної структури населення України, етнічної різноманітності населення України, географії найчисельніших ...
 • Польова практика в геодезії : нівелювання 

  Сабадаш, Володимир Ілліч; Проданюк, Дмитро Миколайович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022.82 с., 2022)
 • Проектування доріг місцевого значення : тестові завдання 

  Сухий, Петро Олексійович; Білокриницький, Сергій Миколайович; Сабадаш, Володимир Ілліч (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022.52 с., 2022)
 • Основи територіального проектування та районного планування територій населених пунктів: тестові завдання. 

  Мельник, Антон Анатолійович; Сухий, Петро Олексійович; Сабадаш, Володимир Ілліч; Дарчук, Костянтин Вікторович (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)

View more