Show simple item record

dc.contributor.authorЧаплак, Ян, Васильович
dc.date.accessioned2023-04-23T06:21:16Z
dc.date.available2023-04-23T06:21:16Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2006.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6849
dc.descriptionДисертація присвячена дослідженню проблеми формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи з учнівською молоддю. Проаналізовано стан цієї проблеми в сучасній психолого-педагогічній науці, подано аналіз базових понять дослідження, конкретизовані основні проблеми і труднощі, з якими зустрічаються психологи в процесі консультативної взаємодії зі старшокласниками. Розроблено особистісно-акмеологічний підхід та описано шляхи його застосування у фаховій підготовці психологів-практиків з метою формування готовності до консультування учнівської молоді. Обґрунтовано концептуальну модель особистісно-акмеологічної готовності особистості майбутнього психолога-практика до консультативної взаємодії зі старшокласниками та вивчено особливості формування особистісно-професійного, теоретичного і практичного компонентів даного виду готовності студентів-психологів у вищому навчальному закладі. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної взаємодії зі старшими школярами.uk_UA
dc.description.abstractДисертація присвячена дослідженню проблеми формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи з учнівською молоддю. Проаналізовано стан цієї проблеми в сучасній психолого-педагогічній науці, подано аналіз базових понять дослідження, конкретизовані основні проблеми і труднощі, з якими зустрічаються психологи в процесі консультативної взаємодії зі старшокласниками. Розроблено особистісно-акмеологічний підхід та описано шляхи його застосування у фаховій підготовці психологів-практиків з метою формування готовності до консультування учнівської молоді. Обґрунтовано концептуальну модель особистісно-акмеологічної готовності особистості майбутнього психолога-практика до консультативної взаємодії зі старшокласниками та вивчено особливості формування особистісно-професійного, теоретичного і практичного компонентів даного виду готовності студентів-психологів у вищому навчальному закладі. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної взаємодії зі старшими школярами.uk_UA
dc.publisherІнститут педагогіки і психології професійної освіти АПН Україниuk_UA
dc.subjectпрактичний психолог, консультативна робота зі старшокласниками, особистісно-акмеологічний підхід, концептуальна модель особистісно-акмеологічної готовності, особистісно-професійний, теоретичний і практичний компоненти готовності, програма і методика формування особистісно-акмеологічної готовності.uk_UA
dc.subjectпрактический психолог, консультативная работа со старшеклассниками, личностно-акмеологический подход, концептуальная модель личностно-акмеологической готовности, личностно-профессиональный, теоретический и практический компоненты готовности, программа и методы формирование личностно-акмеологической готовностиuk_UA
dc.subjectpractical psychologist, consultative work with senior pupils, personal-acmeological approach, personal-professional, theoretical and practical components of readiness, conceptional model of personal-acmeological readiness, formation of acmeological readinessuk_UA
dc.titleФормування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласникамиuk_UA
dc.title.alternativeФормирование готовности будущих практических психологов к консультативной работе со старшеклассникамиuk_UA
dc.title.alternativeFormation of readiness of future practical psychologists to consultative work with senior pupils.uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record