Show simple item record

dc.contributor.authorКороль, Антоніна Анатоліївна
dc.contributor.authorВолощук, Вікторія
dc.date.accessioned2021-09-20T17:06:17Z
dc.date.available2021-09-20T17:06:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКороль А., Волощук В. (2020) Засоби маніпулятивного впливу в сучасному німецькомовному медіа-дискурсі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 31. Том 2. С. 80–85.uk_UA
dc.identifier.issn2308-4855
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/818
dc.descriptionThe article is devoted to the analysis of linguistic means of manipulative influence in the modern German-speaking discourse. Nowadays, the media remains an important and no less influential part of society. Mass media is the main source of human consciousness formation and public opinion correction. The object of scientific research is the media discourse of modern German-speaking media.uk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено дослідженню лінгвальних засобів маніпулятивного впливу в сучасному німецькомовному дискурсі. Сьогодні засоби масової інформації залишаються важливою та не менш впливовою ланкою суспільства. Мас-медіа є основним джерелом формування людської свідомості та коригування суспільної думки. Об’єктом наукової розвідки став медіа-дискурс сучасного німецькомовного ЗМІ. Вихідним пунктом є короткий опис терміну «дискурс», який такий же суперечливий, як і евристично незамінний. Медіа-дискурс тлумачимо як зв’язний вербальний або невербальний, усний чи письмовий текст разом із прагматичними, психологічними, соціокультурними чинниками, що виражений за допомогою медіа-засобів. Мас- медійні тексти, хоча й висвітлюють подію, враховуючи різні думки, та все ж слугують інструментом класового контролю, передаючи офіційну думку за допомогою «закодованої знакової системи». Завдяки різним методам маніпуляцій ЗМІ мають змогу контролювати масову свідомість, інтерпретуючи інформацію у вигідному світлі. Орієнтованість на адресата є основним принципом медіа-дискурсу. Деякі засоби масової інформації звертають увагу, ділячись інформацією, на конкретного адресата, його картину світу та мовну свідомість. Задля досягнення мети використовується загальновживана лексика та суспільно‑політична термінологія. Розглянувши основні функції медійного дискурсу, з’ясували, що головними стратегіями є загострення та привернення уваги, інформування, вплив на аудиторію. За основу в дослідженні взято тактику маніпулювання. Вербальну площину репрезентовано низкою лінгвальних засобів, що реалізує дана тактика. Тактика маніпулювання зумовлює використання прийому звернення до експертної думки, драматизації ситуації за допомогою цифр та емоційно забарвленої лексики, накладання позитивних та негативних фактів у повідомленні, евфемізації.uk_UA
dc.description.sponsorshipДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкаuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherВидавничий дім «Гельветика»uk_UA
dc.subjectДискурс, медіа-дискурс, маніпуляціяuk_UA
dc.titleЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІuk_UA
dc.title.alternativeMEANS OF MANIPULATIVE INFLUENCE IN THE MODERN GERMAN-SPEAKING MEDIA DISCOURSEuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record