Show simple item record

dc.contributor.authorКороль, Антоніна Анатоліївна
dc.contributor.authorВолощук, Вікторія
dc.date.accessioned2021-09-20T17:11:40Z
dc.date.available2021-09-20T17:11:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationКороль А., Волощук В. (2021) Особливості перекладу засобів маніпулятивного впливу в німецькомовному медіа-дискурсі. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. Чернівці, 2021. Вип. 831- 832. С. 123–135.uk_UA
dc.identifier.issn2518–7090
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/819
dc.descriptionThe paper presents the analysis of linguistic means of manipulative influence in the modern German-speaking discourse. Nowadays, the media remains an important and no less influential part of a society. Mass media is the main source of human consciousness formation and public opinion correction. The topic of the thesis is the peculiarities of the translation of means of manipulative influence in modern German-language media discourse. The object of scientific research is the media discourse of modern German-speaking media. The relevance of the study is determined by the need to identify and study the mechanisms of verbal influence in media discourse, as manipulation in discourse is one of the current problems of the modern linguistics. To reach the goal, the paper considers the functional direction of media discourse, highlights the linguistic specifics of manipulation tactics, and determines the basic methods of translation of means of manipulative influence.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню особливостей перекладу українською мовою засобів маніпулятивного впливу в німецькомовному медіа-дискурсі. Об’єктом дослідження обрано публіцистичний медіа-дискурс, матеріали якого поширені в інформаційних веб-джерелах. Серед завдань – проаналізувати мовно-стилістичні засоби маніпулятивного впливу в німецькомовному медіа-дискурсі за розробленою методикою та визначити основні стратегії і прийоми перекладу засобів маніпуляції українською мовою. В процесі проведення дослідження застосовувалися різні методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, прагматичний, дискурсивний аналіз, критичний дискурс-аналіз, зіставлення, описовий метод, класифікаційний аналіз, порівняльний аналіз вихідного тексту та перекладу, а також контрастивно-перекладацький аналіз. Матеріалом дослідження обрано новинні повідомлення з сайту Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, сайт новин Deutsche Welle німецькою та українською мовами (загальний обсяг вибірки – 200 медіа-текстів). Домінуючими новинними медіа-текстами у вибірці стали повідомлення, присвячені темі пандемії коронавірусу COVID-19, що і досі є актуальною та обговорюваною в усьому світі. У ході пошуку ілюстративного матеріалу для наукової розвідки обрано критерії, за якими здійснювалася вибірка (змістове наповнення, мета повідомлення, структурні особливості). За допомогою аналізу такого типу проаналізовано структуру медіа-текстів за її комунікативними функціями. Крім того, розроблено схему контрастивно-перекладацького аналізу медіа-текстів маніпулятивного впливу в німецькомовному медіа-дискурсі. На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що не існує конкретного алгоритму чи встановленого зразку перекладу засобів маніпулятивного впливу. Основними критеріями при перекладі засобів маніпулятивного впливу в медіа-дискурсі виступають функціональна відповідність та передача змісту. Перекладачі застосовують ряд перекладацьких трансформацій у комплексі. У випадках, де у реченнях вплив досягається за допомогою художніх образів, зокрема метафор, серед формальних трансформацій найбільш поширеною є еквівалентний переклад. У процесі контрастивно-перекладацького аналізу зафіксовано такі лексичні трансформації як додавання, конкретизація; серед граматичних трансформацій засобів маніпулятивного впливу – опущення та заміни. З огляду на функціональну відповідність, текст перекладу має містити передачу не тільки змістового навантаження усіх елементів медіа-тексту, але і правильне відтворення їхніх функцій. Перед перекладачем постає завдання пошуку таких виразних засобів, які би мали рівноцінне семантичне та стилістичне навантаження в оригіналі. Проаналізувавши переклади маніпулятивних засобів у німецькомовному медіа-дискурсі українською, можемо констатувати, що передача цільових функцій відтворюються в повному обсязі.uk_UA
dc.description.sponsorshipЧернівецький національний університетuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherЧернівецький національний університетuk_UA
dc.subjectМедіа-дискурс, маніпулятивний вплив, стратегії і прийоми перекладу, еквівалентність, перекладацькі трансформаціїuk_UA
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗАСОБІВ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІuk_UA
dc.title.alternativeTRANSLATION SPECIFICS OF MANIPULATIVE INFLUENCE IN GERMAN-LANGUAGE MEDIA DISCOURSEuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record