Show simple item record

dc.contributor.authorButyrska, Iryna
dc.date.accessioned2021-10-11T20:59:47Z
dc.date.available2021-10-11T20:59:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationБутирська І. Провадження у справах про банкрутство як особливий вид провадження у господарському судочинстві. Право України. 2021. № 4. С. 23–32.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/909
dc.descriptionhttps://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2021_4/pravo_2021_4-s2/uk_UA
dc.description.abstractСправи про банкрутство посідають особливе місце у господарському судочинстві, що зумовлено низкою чинників, а саме: широким колом учасників справи, особливим процесуальним порядком розгляду таких справ тощо. До того моменту, поки боржник або кредитор не звернуться до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, відносини “боржник – кредитори” мають переважно приватний характер, оскільки кредитори на власний розсуд обирають як, коли і в який спосіб заявляти свої вимоги до боржника. Коли ж щодо такого боржника відкривається провадження у справі про банкрутство, то відносини “боржник – кредитори” переходять на новий рівень: по-перше, кредитори “переслідують” боржника вже не кожен окремо, а всі разом, а по-друге, активну роль у цьому процесі вже відіграють господарський суд та арбітражний керуючий. 21 жовтня 2019 р. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства (КУзПБ), який став прогресивним кроком законодавця у правовому регулюванні відносин неплатоспроможності (банкрутства). Однак водночас він поставив перед наукою і практикою нові виклики та запитання, зокрема й щодо місця провадження у справах про банкрутство в системі господарського судочинства. Метою статті є теоретичне осмислення місця провадження у справах про банкрутст во в господарському судочинстві та виявлення ознак, притаманних провадженню у справах про банкрутство. Відносини неплатоспроможності (банкрутства), які за своєю природою мають комплексний характер (матеріально-правовий і процесуально-правовий), у будьякому разі повинні існувати у межах господарсько-процесуальної форми, адже, за загальним правилом, поки немає відкритого провадження у справі про банкрутство, говорити про відносини неплатоспроможності (банкрутства) не можна (не беручи до уваги санацію боржника до відкриття провадження). У статті наголошено, що провадження у справах про банкрутство є самостійним видом провадження у господарському судочинстві, який має свої особливості. За результатами дослідження авторка доходить висновку, що серед характерних ознак провадження у справах про банкрутство можна виокремити: 1) дуалістичний характер правового регулювання – нормами Господарського процесуального кодексу України та КУзПБ; 2) активна роль господарського суду у справі про банкрутство; 3) особливий суб’єктний склад; 4) концентрація у межах справи про банкрутство всіх спорів, стороною в яких є боржник; 5) застосування під час розгляду справи про банкрутство особливих матеріальних і процесуальних норм.uk_UA
dc.description.sponsorshipПроцесуального праваuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherЮридичний журнал "Право України"uk_UA
dc.subjectбанкрутствоuk_UA
dc.subjectнеплатоспроможністьuk_UA
dc.subjectгосподарське судочинствоuk_UA
dc.subjectгосподарський процесuk_UA
dc.subjectгосподарсько-процесуальна формаuk_UA
dc.titleПровадження у справах про банкрутство як особливий вид провадження у господарському судочинствіuk_UA
dc.title.alternativeBankruptcy proceedings as a special type of proceedings in economic court procedureuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record