Роботи викладачів, аспірантів та студентів інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Конспект лекцій "Геометрична оптика" 

  Фельде, Христина Вікторівна; Городинська, Ніна Василівна; Фесів, Ігор Васильович; Кривецький, Василь Іванович (2021-10-20)
  Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Геометрична оптика» для студентів всіх форм навчання спеціальностей «Метрологія, інформаційно-вимірювальна техніка», «Телекомунікації і радіотехніка», «Оптотехніка», «Фізика ...
 • Сингулярна оптика: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт 

  Вікторовська, Юлія; Мохунь, Ігор (ЧНУ (електронне видання), 2018)
  Сингулярна оптика – галузь сучасної оптики, що стрімко розвивається і є актуальною. Дані методичні рекомендації допоможуть студентам у підготовці до лабораторних занять, в самостійній роботі з літературою та поглиблять знання ...
 • ЕЛЕКТРОННІ ТА КВАНТОВІ ПРИСТРОЇ ТА ПРИЛАДИ 

  Вікторовська, Юлія; Єрмоленко, Сергій (ЧНУ (електронне видання), 2021)
  У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з курсу «Електронні та квантові пристрої та прилади». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Метрологія ...
 • Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра 

  Вікторовська, Юлія; Єрмоленко, Сергій; Городинська, Ніна (ЧНУ (електронне видання), 2021)
  Викладено систему правил для оформлення випускових кваліфікаційних робіт магістрів, визначено регламент їх виконання та подання до захисту. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю «Метрологія та інформаційн ...
 • Тенденції розвитку оптичної метрології 

  Ангельський, Олег Вячеславович; Фельде, Христина Вікторівна; Городинська, Ніна Василівна; Фесів, Ігор Васильович (2021-10-13)
  У методичній розробці представлено лекції у вигляді теоретичного матеріалу та наведено результати експериментів оптичної метрології. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна ...
 • Методи та засоби вимірювань 

  Фесів, Ігор Васильович; Кривецький, Василь Іванович (2021-10-11)
  Курс лекцій Методи та засоби вимірювань. Представлено теоретичну інформацію, описано методичні рекомендації для проведенню лекцій. В сьогоднішніх умовах розвитку економіки України зросли вимоги до якості промислової ...
 • Програмне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем: методичні рекомендації до лабораторного практикуму 

  Івашко, Віктор Вікторович (2021)
  У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з предмета: «Програмне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів та ...
 • Основи програмування: методичні рекомендації до лабораторного практикуму 

  Івашко, Віктор Вікторович (2021)
  У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з предмета: «Основи програмування». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних інститутів та факультетів за спеціальністю: «Метрологія ...
 • Основи багатофункціональної мюллер-матричної поляризаційної та флуоресцентної томографії біологічних шарів. Ч.2. 

  Ушенко, Ю. О.; Ушенко, В. О.; Олар, О. В. (2021)
  У монографії наведені результати розробки нових, інформаційно-повних та експериментально відтворюваних підходів до аналізу оптичної анізотропії біологічних тканин і рідин, нові азимутально-інваріантні методи стоксполяриметрії ...
 • Основи багатофункціональної мюллер-матричної поляризаційної та флуоресцентної томографії біологічних шарів. Ч.1. 

  Ушенко, Ю. О.; Ушенко, В. О.; Олар, О. В. (2021)
  У монографії наведені результати розробки нових, інформаційно-повних та експериментально відтворюваних підходів до аналізу оптичної анізотропії біологічних тканин і рідин, нові азимутально-інваріантні методи стоксполяриметрії ...
 • Synthesis of the configuration structure of digital receiver of NQR radiospectrometer 

  Samila, Andriy; Hotra, Oleksandra; Politansky, Leonid (Society of Polish Electrical and Electronics Engineers, 2018)
  Analysis of methods for demodulation of free induction decay signal that are suitable for use in pulsed nuclear quadruple resonance radiospectrometers was performed. The structure and MATLAB Simulink model of the receive ...
 • Промислова електроніка. Ч. 1 

  Андрущак, Галина Олегівна; Козярський, Іван Петрович; Майструк, Едуард Васильович (Чернівецький національний університет, 2021)
  Навчальний посібник містить принцип дії, характеристики, пара-метри та області застосування електронних напівпровідникових при-ладів; будову та роботу пристроїв інформаційної електроніки: підсилю-вачів напруги змінного та ...
 • Фізико-хімічні основи напівпровідникового матеріалознавства 

  Майструк, Едуард Васильович; Козярський, Іван Петрович; Козярський, Дмитро Петрович; Мар'янчук, Павло Дмитрович (Чернівецький національний університет, 2020)
  Навчальний посібник містить основи знань про фізико-хімічні проблеми, які виникають при одержанні напівпровідникових матеріалів, на простих прикладах пояснюються загальні закономірності, характерні для методів очищення ...
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем. Ч. 2 

  Козярський, Дмитро Петрович; Майструк, Едуард Васильович; Козярський, Іван Петрович (Чернівецький національний університет, 2019)
  У посібнику викладено основи знань про реле, види пошкоджень в електроенергосистемах (короткі замикання), вимірювальні трансформатори струму та напруги і схеми їх увімкнення, максимальний струмовий захист, струмові відсічки, ...
 • Електронні процеси в напівпровідниках 

  Мар'янчук, Павло Дмитрович; Козярський, Іван Петрович (Чернівецький національний університет, 2016)
  У посібнику викладено основи будови матеріалів, види хімічного зв’язку, типи кристалічних граток, дефекти упаковки, елементи зонної теорії твердого тіла та фізики явищ, що протікають у напівпровідникових та магнітних ...
 • Фотоелектроніка та оптоелектронні прилади 

  Козярський, Іван Петрович (Чернівецький національний університет, 2019)
  Навчальний посібник містить основи знань про фотоелектроніку та оптоелектронні прилади та інформацію з основних розділів курсу: методів генерації, приймання, модуляції й передачі оптичних сигналів; будови та принципу роботи ...
 • A portable digital multipulse NQR spectrometer for the study of the sensory properties, structure and defects in layered semiconductors 

  Samila, Andriy; Hotra, Oleksandra; Politansky, Leonid (IEEE, 2020-02-29)
  The structure of a digital pulse coherent NQR spectrometer with a minimum number of functional units for the investigation of GaSe and InSe layered semiconductor crystals is proposed. The feature of the proposed measuring ...
 • Structural and functional synthesis of the radioelectronic means of a pulsed NQR 

  Samila, Andriy; Haliuk, Serhii; Krulikovskyi, Oleh (Stefan cel Mare University of Suceava, 2020-05-23)
  The principles of structural and functional synthesis of the radioelectronic means of a pulsed NQR are presented. To simulate signal transformations in the radio frequency paths of the spectrometer, an imitation model of ...
 • Дослідження схемних рішень амплітудних демодуляторів автодинних спін-детекторів 

  Саміла, Андрій Петрович (Хмельницький національний університет, 2020)
  В роботі описано застосування SPICE-моделювання для дослідження амплітудних демодуляторів автодинних спін-детекторів. Амплітудна демодуляція на нелінійному елементі досить поширена в методиці на основі неперервного ...
 • Structural and functional synthesis of the continuous wave NQR temperature sensor with increased conversion linearity 

  Samila, Andriy; Hotra, Oleksandra; Safronov, Igor (Elsevier, 2020-11-12)
  The paper describes development of the detailed structure and circuit diagrams of the continuous wave NQR temperature sensor with increased conversion linearity. It is experimentally established that at amplitude modulation ...

View more