Роботи викладачів, аспірантів та студентів інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Розподілені сервісні системи 

  Архелюк, Олександр (2021)
  В курсі лекцій розглянуто архітектура інформаційних систем, організація розподілених обчислень з використанням серверів додатків, віддалений виклик процедур, компонентні системи, сервіс-орієнтована архітектура, веб-сервіси, ...
 • Хімія і матеріали інформаційної техніки 

  Зенкова, Клавдія Юріївна; Рябий, Павло Анатолійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020)
  В навчально-методичному посібнику зроблено огляд існуючих матеріалів, які використовуються для створення оптичних елементів, систем передавання та збереження інформації, з метою запису оптичної інформації у фотореєстраційних, ...
 • Матеріалознавство 

  Зенкова, Клавдія Юріївна; Рябий, Павло Анатолійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020)
  В навчально-методичному посібнику зроблено огляд існуючих матеріалів, які використовуються для створення оптичних елементів, систем передавання та збереження інформації, з метою запису оптичної інформації у фотореєстраційних, ...
 • Матеріали та компоненти інформаційно-вимірювальної техніки 

  Зенкова, Клавдія Юріївна; Рябий, Павло Анатолійович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020)
  В навчально-методичному посібнику зроблено огляд існуючих матеріалів, які використовуються для створення оптичних елементів, систем передавання та збереження інформації, з метою запису оптичної інформації у фотореєстраційних, ...
 • Прикладна оптика 

  Зенкова, Клавдія Юріївна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020)
  Розглянуто основи габаритного, енергетичного і абераційного розрахунків для базових типів оптичних приладів. Наведено геометричну теорію оптичних систем. Викладено підходи до реалізації теоретичних основ кожного з наведених ...
 • Функціональні перетворення в технічних системах: прилади та поліграфія. 

  Ангельський, Олег Вячеславович; Житарюк, Віктор Григорович; Зенкова, Клавдія Юріївна (2021)
  Робота довільної технічної системи, в тому числі і приладу, визначається фізичним принципом, що лежать в основі його функціональної ідеї. Цей принцип може бути однорідним, як-от механічним, електричним (інше), так і ...
 • Механізми: аналіз та дослідження 

  Житарюк, Віктор Григорович; Мотрич, Артем Володимирович (2021)
  Навчальний посібник охоплює матеріал з теорії механізмів, кінематичні схеми деяких механізмів поліграфії та приладів, і лабораторний практикум за відповідними темами робіт. Частина перша знайомить зі змістом теорії ...
 • Техніка лінійних вимірювань: метрологія та поліграфія 

  Ушенко, Олександр Григорович; Житарюк, Віктор Григорович; Ivanskyi, Dmytro (2021)
  У посібнику викладені основи лінійних вимірювань та метрологічне забезпечення єдності таких вимірювань. Понятійний матеріал включає вивчення будови конструкцій базової інструментальної техніки – штанген - та мікрометричних ...
 • Розподілені сервісні системи 

  Архелюк, Олександр (2021)
  У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з предмета «Розподілені сервісні системи». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів за напрямом «Інформаційні мережі зв’язку».
 • Задачі з механіки та методика їх розв'язування 

  Курек, Ігор Геннадійович; Курек, Єлена Ігорівна; Ткач, Оксана Олександрівна; Олійнич-Лисюк, Алла Василівна (2021)
  Методичний посібник призначений для студентів першого курсу і має на меті навчити студентів переходити від загальних законів і положень механіки і їх абстрактному формулюванні до конкретного практичного застосування цих ...
 • Обчислення похибок прямих та опосередкованих вимірювань 

  Курек, Ігор Геннадійович; Курек, Єлена Ігорівна; Олійнич-Лисюк, Алла Василівна; Струк, Ярослав Михайлович (2021)
  Даний посібник має на меті ознайомити студентів, які починають працювати в лабораторії фізичного практикуму із загальної фізики, з основами теорії похибок і методикою статистичної обробки результатів вимірювань. Значна ...
 • Перетворювачі та пристрої вимірювальної техніки 

  Архелюк, Олександр (2021)
  У методичній розробці наведено роботи лабораторного практикуму з предмета «Перетворювачі та пристрої вимірювальної техніки». Зміст робіт охоплює основні розділи курсу. Для студентів технічних факультетів за спеціальністю ...
 • Оптико-електронні системи в поліграфії та мультимедіа індустрії 

  Архелюк, Олександр (2021)
  В курсі лекцій з «Оптико-електронних систем в поліграфії та мультимедіа індустрії», описані оптичні приймачі та джерела світла, оптичні середовища, оптико-електронні системи зберігання інформації, ввідні пристрої, вивідні ...
 • Перетворювачі та пристрої вимірювальної техніки 

  Архелюк, Олександр (2021)
  Описано курс лекцій з перетворювачів та пристроїв вимірювальної техніки. Наведено основні характеристики та принципи роботи датчиків. Описано принцип роботи основних типів датчиків.
 • Видавничо-поліграфічні матеріали Ч1. Друкарський папір та картон : навчальний посібник 

  Солтис, Ірина Василівна; Дуболазов, Олександр Володимирович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
  Навчальний посібник призначений для одержання студентами знань про основні поліграфічні матеріали, методи їх виготовлення, різноманіття властивостей та класифікаційних ознак, а також способи досягнення необхідних характеристик, ...
 • Основи метрології : навчальний посібник 

  Солтис, Ірина Василівна; Деревянчук, Олександр Володимирович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
  Навчальний посібник містить основні поняття, терміни та положення метрології, теорії вимірювань, загальну інформацію про засоби вимірювального обладнання та його метрологічні характеристики. Детально розглянуті питання ...
 • Поляризаційна корелометрія мікроскопічних зображень плівок біологічних рідин : навчально-методичний посібник 

  Дуболазов, Олександр Володимирович; Ушенко, Юрій Олександрович; Томка, Юрій Ярославович; Горський, Михайло Петрович; Ушенко, Олександр Григорович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
  В результаті проведеного дослідження фотометричної структури лазерних зображень зразків крові онкологічних хворих різних груп встановлено, що координатні розподіли інтенсивності та їх стаціонарні вибірки у лазерних зображеннях ...
 • Оптичні поляризаційні і кореляційні методи діагностики фазово-неоднорідних біологічних структур : навчально-методичний посібник 

  Ушенко, Олександр Григорович; Дуболазов, Олександр Володимирович; Томка, Юрій Ярославович; Горський, Михайло Петрович; Ушенко, Юрій Олександрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
  Досліджені двомірні розподіли параметрів вектора Стокса зображень біологічних тканин виявили суттєву залежність їх структури від особливостей орієнтаційно-фазової структури архітектонічних сіток БТ з різною морфологічною ...
 • Методи і модельний аналіз багатопараметричного поляризаційного і фазового картографування плівок плазми крові людини: навчально-методичний посібник 

  Ушенко, Олександр Григорович; Ушенко, Юрій Олександрович; Дуболазов, Олександр Володимирович; Томка, Юрій Ярославович; Горський, Михайло Петрович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
  Навчальний посібник містить матеріали, присвячені: • Основним аналітичним термінам і визначенням. • Модельним уявленням про поляризаційні властивості оптико – анізотропних біологічних рідини. • Описанню та аналізу роботи ...
 • Охорона праці в галузі: методичні рекомендації 

  Гуцул, Василь Іванович (2021)
  До методичних рекомендацій увійшли основні теоретичні положення в забезпеченні гарантій збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління ...

View more