Ця колекція містить навчальні посібники, методичні рекомендації та силабуси до навчальних дисциплін, які забезпечуються викладачами факультету

Recent Submissions

 • РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ В ІТ-ГАЛУЗІ 

  Угрин, Дмитро Ілліч; Довгунь, Андрій Ярославович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-11-23)
  У навчально-методичному посібнику подано комплексну та логічно структуровану модель організації ризик-менеджменту та маркетингу в ІТ-галузі на організаційному рівні. У ньому розглянуто роль та місце підсистеми ризик-менеджменту ...
 • ПРОФЕСІЙНЕ СТАЖУВАННЯ 

  Unknown author (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-11-23)
  У навчально-методичному посібнику визначено зміст і послідовність проведення професійного стажування, основні вимоги щодо його форматування, а також надані критерії оцінювання та рекомендації для захисту. Ця публікація ...
 • FULL-STACK РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

  Unknown author (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-10-24)
  Пропонований посібник присвячено теоретичним та практичним аспектам full-stack розробці інтелектуальних додатків. Наведено типові приклади розробки інтелектуальних додатків та їх full-stack розробки. У посібнику розглянуто ...
 • ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ 

  Майструк, Едуард Васильович; Козярський, Дмитро Петрович (Чернівецький національний університет, 2012-04-24)
  У посібнику викладено основи знань про електричні розряди в газоподібних, рідких, твердих та комбінованих діелектриках, розглянуто конструкції зовнішньої ізоляції ліній електропередач і підстанцій, ...
 • МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

  Мар'янчук, Павло Дмитрович (Рута, 2005-12-08)
  У посібнику наведено визначення основних термінів, які використовуються в метрології і стандартизації, приведено основні положення законодавства про метрологію і метрологічну діяльність, описано принципи дії вимірювальних ...
 • Енергетична Електроніка 

  Мар'янчук, Павло Дмитрович (Рута, 2007-12-17)
  У посібнику викладено основні відомості про електричну енергію, силові електронні ключі (подано їх умовне позначення, вольтамперні характеристики, еквівалентні керовані ключі, схеми вмикання електронних ключів, струми і ...
 • Метрологія, стандартизація, управління якістю та сертифікація: методичні вказівки до самостійних занять 

  Деревянчук, О.В.; Кравченко, Г.О. (2023)
  Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальної дисципліни «Технічні вимірювання, взаємозамінність стандартизація та сертифікація в машинобудуванні» ...
 • Метрологія, стандартизація, управління якістю та сертифікація: методичні вказівки до лабораторних занять 

  Деревянчук, О.В.; Солтис, І.В.; Кравченко, Г.О. (2023)
  Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальної дисципліни «Технічні вимірювання, взаємозамінність стандартизація та сертифікація в ...
 • Електричні машини: конспект лекцій 

  Деревянчук, О.В.; Кравченко, Г.О. (2023)
 • Охорона праці в галузі: метод. вказівки до самост. занять 

  Деревянчук, О.В.; Кравченко, Г.О.; Мотрич, А.В. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
  Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальних дисциплін «Охорона праці на виробництві та виробничому навчанні» для спеціальності 015.34 Професійна ...
 • Охорона праці в галузі: метод. вказівки до практ. занять 

  Деревянчук, О.В.; Кравченко, Г.О.; Мотрич, А.В. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
  Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальних дисциплін «Охорона праці на виробництві та виробничому навчанні» для спеціальності 015.34 ...
 • Основи охорони праці: метод. вказівки до самост. занять 

  Деревянчук, О.В.; Кравченко, Г.О.; Мотрич, А.В. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
  Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для спеціальностей 015.34 Професійна освіта (машинобудування), 014.10 ...
 • Основи охорони праці: метод. вказівки до практ. занять 

  Деревянчук, О.В.; Кравченко, Г.О.; Мотрич, А.В. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
  Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для спеціальностей 015.34 Професійна освіта (машинобудування), ...
 • Основи охорони праці: конспект лекцій 

  Деревянчук, О.В.; Кравченко, Г.О.; Мотрич, А.В. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
  Конспект лекцій призначений для студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для спеціальностей 015.34 Професійна освіта (машинобудування), 014.10 Середня освіта (трудове ...
 • Загальна електротехніка: метод. вказівки до самост. занять 

  Деревянчук, О.В.; Домініков, М.М.; Кравченко, Г.О.; Онуфрійчук, А.В. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
  Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальної дисципліни «Загальна електротехніка» для спеціальностей 015.34 Професійна освіта (машинобудування), ...
 • Загальна електротехніка: метод. вказівки до практ. занять 

  Деревянчук, О.В.; Домініков, М.М.; Кравченко, Г.О.; Онуфрійчук, Б.В. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
  Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальної дисципліни «Загальна електротехніка» для спеціальностей 015.34 Професійна освіта (машинобудування), ...
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка: метод. вказівки до самост. занять 

  Деревянчук, О.В.; Домініков, М.М.; Кравченко, Г.О. (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
  Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів під час підготовки до модульних контролів з навчальної дисципліни «Інженерна графіка та машинобудівне креслення» для спеціальності 015.34 Професійна освіта ...

View more